Årsredovisningar och revisionsberättelser för stiftelser

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Insändande av stiftelses årsredovisning och revisionsberättelse
Formuläret kan endast användas för att sända in årsredovisning och revisionsberättelse i elektronisk form.

För att lämna in årsredovisning och revisionsberättelse i elektronisk form krävs att de är i PDF-, JPEG- eller TIF-format. Årsredovisningen ska vara undertecknad av samtliga styrelseledamöter alternativt av stiftelsens förvaltare och vara påtecknad av stiftelsens revisor/revisorer. Revisionsberättelsen ska vara underskriven av stiftelsens revisor/revisorer.

Det går att skicka in årsredovisningar och revisionsberättelser för flera stiftelser, med samma räkenskapsår, samtidigt. Dock max 30 stycken per formulär.

Årsredovisning och revisionsberättelse som skickas in via formuläret sorteras automatiskt till rätt länsstyrelse, det vill säga till den länsstyrelse som är tillsynsmyndighet för stiftelsen

Följande länsstyrelser är tillsyns- och registreringsmyndigheter:

1. Länsstyrelsen i Stockholms län för
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län
2. Länsstyrelsen i Östergötlands län för
Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län
3. Länsstyrelsen i Skåne län för
Skåne, Kronobergs och Blekinge län
4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län för
Västra Götalands och Hallands län
5. Länsstyrelsen i Dalarnas län för
Dalarnas, Värmlands, Örebro, och Gävleborgs län
6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län för
Västernorrlands och Jämtlands län
7. Länsstyrelsen i Norrbottens län för
Norrbottens och Västerbottens län.