Anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet, enligt miljöprövningsförordningen

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Innan en ändring av tillståndspliktiga verksamheter får påbörjas ska en anmälan göras till tillsynsmyndigheten. Ändringar kan exempelvis vara ändringar av tillverkningsprocess, reningsförfarande eller på något annat sätt. Bestämmelser om ändring av tillståndspliktig verksamhet finns i 11 § miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251).

Anmälan ska göras senast sex veckor innan ändringen får påbörjas. Under den tiden ska tillsynsmyndigheten överväga ifall ändringen kan godtas, om det behövs föreläggande i samband med åtgärden eller om den måste förbjudas.