Anmälan om vattenverksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Allmänt om anmälan:

Anmälan går till länsstyrelsen i det län där verksamheten utförs. Det behövs ingen e-legitimation för att göra ansökan eller anmälan. Observera att ett påbörjat formulär i e-tjänsten inte kan sparas, det måste göras klart och skickas till länsstyrelsen. Om du stänger sidan innan det sista steget kommer den information du fyllt i gå förlorad.

Anmälningsavgiften ska vara inbetald till Länsstyrelsen innan vi kan påbörja handläggningen av ärendet. Betalning av ansökningsavgiften kan göras antingen direkt i e-tjänsten med kort eller i efterhand via bankgiro. Uppgifter om hur man gör inbetalningen framkommer sist i formuläret. Ingen faktura kommer att skickas.
Avgiften är 1660 kr

Vissa länsstyrelser har delegerat handläggningen av anmälningspliktiga vattenverksamheter till kommunen. Om detta gäller för ditt ärende kommer länsstyrelsen skicka anmälan dit. Observera att kommunen kan ha en annan taxa för ärendehanteringen.

Uppgifter som anmälan ska innehålla:

Förutom standarduppgifter som verksamhetsutövare med kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och koordinater*, är det viktigt att det framgår vad anmälan gäller samt varför, hur och när arbetet planeras att genomföras.

Innan du börjar behöver du ha följande uppgifter tillgängliga:
1. En översiktskarta där man ser var i länet åtgärden ska göras, gärna i förhållande till närmaste större ort.
2. Detaljkarta som tydligt markerar placering och utbredning av planerad verksamhet.
3. En lista över eventuellt berörda fastigheter, och deras ägare.
4. En lista över eventuella nyttjanderättshavare som berörs, t.ex. fiskerättsinnehavare, innehavare av arrende/servitut.
5. Bifoga gärna ritning på planerade anläggningar och fotografier från platsen.
6. Om analysprover finns, t.ex. sediment, kan även detta bifogas.

*För att få fram en koordinat kan du använda länsstyrelsernas karttjänst. (öppnas i ny flik). Klicka på ikonen med x, y, x uppe till höger. Välj ”Hämta koordinat” och sedan ”Hämta koordinat i karta”. Välj placeringen genom att zooma och klicka i kartan. Koordinaterna visas med ett decimaltecken mellan Nord (N) och Ost (E). N: 7 siffror E: 6 siffror (utan decimaler). OBS! Formatet ska vara SWEREF_TM.

OBS! Det går inte att spara en påbörjad anmälan för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Om du är inaktiv i mer än 3 timmar måste du börja om från början.