Anmälan om vattenverksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Här kan du göra en anmälan om vattenverksamhet. Anmälan går till länsstyrelsen i det län där verksamheten utförs. Det behövs ingen e-legitimation för att göra anmälan. Observera att ett påbörjat formulär i e-tjänsten inte kan sparas, det måste göras klart och skickas till länsstyrelsen. Om du stänger sidan innan det sista steget kommer den information du fyllt i att gå förlorad.

Avgift

Länsstyrelsen tar ut en avgift för prövningen av en anmälningspliktig vattenverksamhet. Avgiften är 1 660 kronor och ska vara inbetald till Länsstyrelsen innan vi kan påbörja handläggningen av ärendet. Den anmälda åtgärden eller verksamheten kan även vara prövningspliktig enligt annat lagrum där avgift ska tas ut. Information om hur du gör inbetalningen finns längre fram i formuläret, alternativt kommer ett meddelande om avgift att skickas till dig separat. Betalning av avgiften kan göras antingen direkt i e-tjänsten med kort eller i efterhand via bankgiro. Ingen faktura kommer att skickas.

Vissa länsstyrelser har delegerat handläggningen av anmälningspliktiga vattenverksamheter till kommunen. Om detta gäller för ditt ärende kommer Länsstyrelsen skicka anmälan dit. Observera att kommunen kan ha en annan taxa för ärendehanteringen.

Uppgifter som anmälan ska innehålla:

Förutom uppgifter som verksamhetsutövare med kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och plats för verksamheten, är det viktigt att det framgår vad anmälan gäller samt varför, hur och när arbetet planeras att genomföras. Uppgifter som har markerats med en stjärna är obligatoriska att fylla i.

Innan du börjar fylla i anmälan behöver du ha följande uppgifter tillgängliga:

  1. Länsstyrelse och kommun samt uppgifter om sökande.
  2. Typ av verksamhet eller åtgärd.
  3. Information om eventuella föroreningar och eventuellt naturskyddat område.
  4. Uppgifter om läge och plats för vattenverksamheten. E-tjänsten innehåller en karta där vattenverksamheten ska ritas in och minst en punkt ska markeras. Vattenområdet som berörs ska anges.
  5. Uppgifter om läge och plats för vattenverksamheten. E-tjänsten innehåller en karta där vattenverksamheten ska ritas in och minst en punkt ska markeras. Vattenområdet som berörs ska anges.
  6. Uppgifter om fastigheter och fastighetsägare (även ev. grannfastigheter samt ev. nyttjanderättsinnehavare som berörs).
  7. Eventuella dokument som bifogas anmälan (kartor, ritningar, foton, sedimentprover med mera).

Menyn i övre högra hörnet

Här finns hjälp om hur du fyller i e-formuläret. Under rubriken Hjälp finns till exempel de vanligaste frågorna samlade om hur du använder kartan i e-tjänsten. Under rubriken Sidöversikt visas rubrikerna på de sidor som du behöver fylla i.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.