Ansökan om veterinär vid en offentlig tävling med djur

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Typ av ansökan

Det här är en ansökan om veterinär vid offentlig tävling med djur.

Som offentliga räknas alla former av tävlingar med djur som har annonserats eller till vilka man ska anmäla sig.

Om du arrangerar en offentlig tävling med djur kan du vara skyldig att ha med en tävlingsveterinär på tävlingen.

Se Jordbruksverkets webbplats för aktuella bestämmelser om tävlingsveterinärer.

Skicka in din ansökan

Din ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast tre veckor före den dag då tävlingen ska hållas. Länsstyrelsen skickar sedan ansökan vidare till Jordbruksverket.