Ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen

Typ av ansökan

Det här är en ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen för något av följande:

- preparering av vilda djur och växter

- handel av vilda djur och växter

- förevisa djur av vilda arter i en djurpark

Ansökningsavgift

För att ansökan om tillstånd ska prövas, måste du betala en avgift på 700 kr enligt 10 § avgiftsförordningen avgiftsklass 2.

Om du skickar in ansökan elektroniskt kan du välja att betala direkt via kort eller senare till bankgiro med OCR-nummer. Uppgift om bankgiro och OCR-nummer får du i mottagningsbekräftelsen, om du har skickat in ansökan via Internet. Om du väljer att skriva ut din ansökan, hittar du uppgifterna på utskriften.

Dokument som kan behöva bifogas ansökan

- Förteckning över samtliga arter som kräver tillstånd

- Karta, ritning eller skiss över den lokal eller av en annan plats där verksamheten ska bedrivas

- Beskrivning av den lokal eller av en annan plats där verksamheten ska bedrivas

- Redovisning för djurparker enligt 49 § artskyddsförordningen

Elektroniskt inskick eller inskick per post

Du kan skicka in din ansökan elektroniskt och får då också möjlighet att bifoga ett eller flera dokument elektroniskt om de har filformaten PDF, TIF eller JPG. Ett annat alternativ är att skriva ut din ansökan och skicka in den i pappersform med bifogade dokument.