Ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Typ av ansökan

Det här är en ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen för något av följande:

  • Handel av vilda djur och växter
  • Förevisa djur av vilda arter i en djurpark

Ansökningsavgift

För att ansökan om tillstånd ska prövas, måste du betala en avgift på 870 kr enligt 10 § avgiftsförordningen avgiftsklass 2.

Om du skickar in ansökan elektroniskt kan du välja att betala direkt via kort eller senare till bankgiro med OCR-nummer. Uppgift om bankgiro och OCR-nummer får du i mottagningsbekräftelsen, om du har skickat in ansökan via Internet. Om du väljer att skriva ut din ansökan, hittar du uppgifterna på utskriften.

Dokument som kan behöva bifogas ansökan

  • Förteckning över samtliga arter som kräver tillstånd
  • Karta, ritning eller skiss över den lokal eller av en annan plats där verksamheten ska bedrivas
  • Beskrivning av den lokal eller av en annan plats där verksamheten ska bedrivas
  • Redovisning för djurparker enligt 49 § artskyddsförordningen

Elektroniskt inskick

Du kan skicka in din ansökan elektroniskt och får då också möjlighet att bifoga ett eller flera dokument elektroniskt om de har filformaten PDF, TIF eller JPG.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.