Ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen

Typ av ansökan

Det här är en ansökan om tillstånd enligt artskyddsförordningen för något av följande:

- preparering av vilda djur och växter

- handel av vilda djur och växter

- förevisa djur av vilda arter i en djurpark

Ansökningsavgift

För att ansökan om tillstånd ska prövas, måste du betala en avgift på 700 kr enligt 10 § avgiftsförordningen avgiftsklass 2.

Om du skickar in ansökan elektroniskt kan du välja att betala direkt via kort eller senare till bankgiro med OCR-nummer. Uppgift om bankgiro och OCR-nummer får du i mottagningsbekräftelsen, om du har skickat in ansökan via Internet. Om du väljer att skriva ut din ansökan, hittar du uppgifterna på utskriften.

Dokument som kan behöva bifogas ansökan

- Förteckning över samtliga arter som kräver tillstånd

- Karta, ritning eller skiss över den lokal eller av en annan plats där verksamheten ska bedrivas

- Beskrivning av den lokal eller av en annan plats där verksamheten ska bedrivas

- Redovisning för djurparker enligt 49 § artskyddsförordningen

Elektroniskt inskick

Du kan skicka in din ansökan elektroniskt och får då också möjlighet att bifoga ett eller flera dokument elektroniskt om de har filformaten PDF, TIF eller JPG.