Återrapportering spridning av aska

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Typ av intyg:
Här ska du intyga att spridning av aska har skett enligt Länsstyrelsens beslut.
Intygandet ska göras av den som var närvarande när askan ströddes ut.

Fyll i efterfrågade uppgifter:
- Diarienummer
- Uppgifter om den som avlidit
- Närvarandes namn och adress
- Tidpunkt för spridning


Information om var intyget ska skickas
Ansökan om utströende av aska prövas av sju länsstyrelser. Du ska skicka in intyget till:
1. Länsstyrelsen i Stockholms län,
när utströendet av askan skett i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
2. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
när utströendet av askan skett i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
3. Länsstyrelsen i Skåne län,
när utströendet av askan skett i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
när utströendet av askan skett i Västra Götalands eller Hallands län,
5. Länsstyrelsen i Dalarnas län,
när utströendet av askan skett i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län,
när utströendet av askan skett i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
7. Länsstyrelsen i Norrbottens län,
när utströendet av askan skett i Norrbottens eller Västerbottens län.

Spara ditt formulär på Mina sidor
Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.