Återrapportering spridning av aska

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Typ av intyg:
Här ska du intyga att spridning av aska har skett enligt Länsstyrelsens beslut.
Intygandet ska göras av den som var närvarande när askan ströddes ut.

Fyll i efterfrågade uppgifter:
- Diarienummer
- Uppgifter om den som avlidit
- Närvarandes namn och adress
- Tidpunkt för spridning


Information om var intyget ska skickas
Ansökan om utströende av aska prövas av sju länsstyrelser. Du ska skicka in intyget till:
1. Länsstyrelsen i Stockholms län,
när utströendet av askan skett i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,
2. Länsstyrelsen i Östergötlands län,
när utströendet av askan skett i Östergötlands, Jönköpings eller Kalmar län,
3. Länsstyrelsen i Skåne län,
när utströendet av askan skett i Skåne, Kronobergs eller Blekinge län,
4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län,
när utströendet av askan skett i Västra Götalands eller Hallands län,
5. Länsstyrelsen i Dalarnas län,
när utströendet av askan skett i Dalarnas, Värmlands, Örebro eller Gävleborgs län,
6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län,
när utströendet av askan skett i Västernorrlands eller Jämtlands län, och
7. Länsstyrelsen i Norrbottens län,
när utströendet av askan skett i Norrbottens eller Västerbottens län.