Anmälan om besöksverksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Djurhållare med besöksverksamhet ska anmäla detta till länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.

Om besökare får ha direktkontakt med djur räknas det som en besöksverksamhet. Det gäller även om djuren tas till annan plats än stallet där människor kan ha direkt kontakt med dem. För besöksverksamheter gäller speciella hygienregler.

• Besöksverksamheten behöver ta fram hygienregler, som bör tas fram i samråd med anläggningens veterinär, för att minska smittrisken från djur.
• Besöksreglerna ska vara anpassade till verksamheten och till besökarna, exempelvis barn.
• All personal ska få information om hygienreglerna.
• Alla besökare ska muntligen eller skriftligen få information om hygienreglerna.