Ansökan om bidrag till kulturmiljövård

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Hos Länsstyrelsen kan bidrag sökas för att vårda, informera om och tillgängliggöra kulturmiljöer. Bidrag kan också sökas för kunskapsuppbyggnad och vissa arkeologiska åtgärder.

Bidrag kan sökas av alla, privatpersoner, föreningar, företag, kommuner m.fl. Bidragsmedlen är begränsade i förhållande till behoven. Därför är det varje år många ansökningar som inte kan prioriteras även om de formella kraven för bidrag är uppfyllda.

Detta bidrag kan inte kombineras med ROT-avdrag.

Läs mer om bidrag till värdefulla kulturmiljöer på Länsstyrelsens webbplats.

I de fall ytterligare anvisningar finns kan du se dessa genom att klicka på symbolen för information (🛈) kopplad till respektive fält.
Frågor markerade med röd asterisk (*) är obligatoriska och måste vara ifyllda.

Skicka in din ansökan

Filer kan bifogas ansökan i formaten PDF, TIF, DOC, DOCX, XLSX och JPEG.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.