Ansökan om bidrag till skyddsväst för hund

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

I denna e-tjänst kan du ansöka om bidrag till skyddsväst för hund. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan så snabbt som möjligt behöver ansökan vara komplett. Det innebär att du behöver vara noga med att fylla i alla aktuella delar av ansökan och beskriva dem utförligt.
I de fall Länsstyrelsen måste begära kompletteringar kommer handläggningstiden att bli längre. Observera att det är obligatoriskt att bifoga ett kvitto till ansökan.

Enligt 1 och 11 §§ viltskadeförordningen (2001:724) får Länsstyrelsen, i mån av tillgång på medel, lämna bidrag av statsmedel för åtgärder för att förebygga skada av vilt.
Enligt 8 § Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2018:5) får Länsstyrelsen lämna bidrag till åtgärder som är avsedda att förebygga skador på hund som inte används i näringsverksamhet.
Personer som jagar i länet kan ansöka om bidrag.

Bidrag lämnas med 50 procent av kostnaden. Högsta belopp som kan lämnas är 5000 kronor. Bidrag lämnas endast för själva västen samt vargstål, ej tillbehör som vildsvinsskydd eller liknande.
Bidraget utbetalas bara för skyddsvästar som testats och rekommenderas av Viltskadecenter. Aktuell förteckning över fabrikat finns på Sveriges lantbruksuniversitets hemsida (öppnas i ny flik).

Skyddsvästen ska vara inköpt under det senaste året. Bidrag utbetalas till en hund per sökande och år. Bidrag lämnas ej till sökande som beviljats bidrag i annat län. Efter att du har skickat in formuläret får du möjlighet att spara/skriva ut en mottagningsbekräftelse.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.