Ansökan om bygdemedel

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Typ av ansökan

Här ansöker du om bygdemedel i de län där ansökan via e-tjänst är tillgänglig.

Dokument som kan bifogas ansökan

Tänk på att innan du påbörjar din ansökan bör ha eventuella bilagor tillgängliga som ska eller kan bifogas elektroniskt. Mer information och mallar för bilagor hittar du på din Länsstyrelses webbplats.

Obligatoriska bilagor om en förening är sökande:

 • Mötesprotokoll angående ansökan om bygdemedel
 • Bestyrkt protokollsunderlag med uppgift om behörig firmatecknare
 • Verksamhetsberättelse
 • Kort historik om föreningen
 • Detaljerad kostnadsberäkning

Obligatoriska bilagor om en kommun är sökande:

 • Detaljerad kostnadsberäkning
 • Projektplan som tydligt visar hur investeringen/projektet ska finansieras i sin helhet

Kan behöva bifogas (förening och kommun):

 • Projektplan som tydligt visar hur investeringen/projektet ska finansieras i sin helhet
 • Offerter vid större investeringar
 • Beskrivning av effekter på miljö, folkhälsa och mänskliga rättigheter
 • Annat dokument

Elektroniskt inskick eller inskick per post

Du kan skicka in din ansökan elektroniskt och får då också möjlighet att bifoga ett eller flera dokument elektroniskt om de har filformatet PDF, TIF eller JPG.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.