Ansökan om dispens från biotopskydd

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Här kan du ansöka om dispens från det generella biotopskyddet som omfattar områdena allé, odlingsröse i jordbruksmark, stenmur, pilevall, åkerholme, småvatten/våtmark/bäck/öppet dike och källa med omgivande våtmark. Även ansökan om dispens från det generella biotopskyddet för rationalisering av jordbruket kan göras här.

Uppgifter som ansökan ska innehålla:

  1. En översiktskarta där man ser var i länet åtgärden ska göras, gärna i förhållande till närmaste större ort.
  2. Detaljkarta som tydligt markerar placering och utbredning av planerad åtgärd.
  3. Uppgifter om berörda fastigheter, och deras ägare.
  4. Uppgifter om eventuella nyttjanderättshavare som berörs, till exempel innehavare av arrende/servitut.
  5. Bifoga gärna ritning på planerade åtgärder och fotografier från platsen.

Bilagor bifogas i slutet av ansökan.

Avgift

Dispensansökan är avgiftsbelagd. Avgiften är 2900 kr. Information om hur betalning ska ske finns på varje länsstyrelses webbsida. Behandling av ansökan påbörjas när betalning inkommit till Länsstyrelsen.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.