Begäran om besiktning av djurtransport

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Om du vill få ditt fordon eller behållare besiktigat kan du använda denna e-tjänst för att begära tid för besiktning. Denna begäran gäller endast för bokning av tid för besiktning av fordon eller behållare, som du senare hos Jordbruksverket kommer att ansöka om att bli godkänd för transport av djur.

För att kunna skicka in e-tjänsten behöver du ha följande uppgifter framme:

 • Namn och adressuppgifter på den person (fysisk eller juridisk) som hos Jordbruksverket kommer att begära att fordonet eller behållaren ska godkännas för transport av djur och eventuellt söka ett transportörstillstånd för att få transportera djur
 • Person- eller organisationsnummer
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Registreringsnummer på fordon eller beteckning på behållare
 • Typ av fordon (personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släpfordon för personbil eller lätt lastbil, släp till tung lastbil) eller behållare
 • Uppgifter om vilka djurslag som ska transporteras i fordonet eller behållaren
 • Tillståndsnummer om sådant finns sedan tidigare
 • Uppgift om godkännandet ska avse transporter som varar mer än 8 timmar
 • Namn och telefonnummer till den som ska kontaktas för att bestämma tidpunkt och plats för besiktning
 • Önskemål om tidpunkt och eventuell plats för besiktning.


Efter att du skickat in begäran kommer en handläggare på länsstyrelsen att kontakta dig för att bestämma tidpunkt och plats för besiktning. Vi försöker att hitta en tid och plats som stämmer med dina önskemål, men vi kan inte garantera det.

När besiktning av fordonet eller behållaren har gjorts och Länsstyrelsen konstaterat att djurskyddskraven uppfylls kommer Länsstyrelsen att skicka intyg och besiktningsunderlag till dig. Dessa ska du bifoga din ansökan till Jordbruksverket.

Definitioner

Fordon

Självgående eller bogserat transportmedel på hjul.

Behållare

Bur, box, låda eller annan styv konstruktion som används för transport av djur, men som inte är ett transportmedel.

Transportmedel

Vägfordon, järnvägsfordon, fartyg och flygplan som används för djurtransport.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Du har möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det. Vill du vill spara formuläret, gör du det via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.

Vid inloggning med e-legitimation hämtas dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.