Anmälan av driftstörning enligt miljöbalken och Sevesolagen

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Om din verksamhet har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet kan du använda denna e-tjänst för att rapportera driftstörningar. Rapport om driftstörning kan lämnas för miljöfarliga verksamheter och Sevesoanläggningar.

Allvarlig händelse

Observera att vid ALLVARLIGA HÄNDELSER ska du även omgående rapportera händelsen både per telefon och e-post till er kontaktperson hos länsstyrelsen samt länsstyrelsens officiella e-postadress.

I e-tjänsten redovisas vad som hänt efter att det akuta skedet är över. Vid allvarliga händelser kan tillsynsmyndigheten komma att kräva en mer omfattande utredning och rapportering.

Tänk på att bli klar med uppgifterna i e-tjänsten inom tre timmar. Efter tre timmar så behöver du påbörja en ny session och ange samtliga uppgifter på nytt.

I formuläret kommer följande frågor

 • Anläggningens namn (samma som för miljörapporten)
 • Anläggningsnummer (samma som för miljörapporten)
 • Plats/adress för händelsen
 • Tidpunkt för händelsen
 • Beskrivning av händelsen i det akuta läget
 • Vad har släppts ut och vilken mängd (bifoga gärna säkerhetsdatablad)
 • Vad ni har gjort för att begränsa utsläppet
 • Hur driftstörningen/olyckan upptäcktes
 • Preliminära orsaker till driftstörningen
 • Miljökonsekvenserna för driftstörningen
 • Planerade åtgärder för att undvika liknande händelser
 • Finns det provtagningar och analyser?

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.