Anmälan av driftstörning enligt miljöbalken och Sevesolagen

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Om det i verksamheten inträffar en driftstörning eller liknande händelse, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas enligt förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Observera att rapportering av ALLVARLIGA HÄNDELSER omgående ska göras både per telefon och e-post till er kontaktperson hos länsstyrelsen samt länsstyrelsens officiella e-postadress.

I e-tjänsten redovisas vad som hänt efter att det akuta skedet är över eller vid mindre allvarliga händelser. Vid allvarliga händelser kan tillsynsmyndigheten komma att kräva en mer omfattande utredning och rapportering