Komplettering av driftstörning

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Denna tjänst kan du använda när du ska komplettera en tidigare inlämnad anmälan om driftstörning. Du behöver veta ärendets diarienummer för att använda e-tjänsten. Diarienumret finns i en e-post där Länsstyrelsen är avsändare och rubriken är ”Länsstyrelsen har tagit emot ditt ärende.”

Det går att ladda upp dokument och filer i e-tjänsten.

Tänk på att bli klar med uppgifterna i e-tjänsten inom tre timmar. Efter tre timmar så behöver du påbörja en ny session och ange samtliga uppgifter på nytt.

I formuläret kommer följande frågor

  • Ärendets diarienummer
  • Komplettera beskrivning av händelsen
  • Direkta och bakomliggande orsaker av händelsen
  • Miljömässiga och andra konsekvenser
  • Komplettering av åtgärder som gjordes för att begränsa skadan
  • Åtgärder som planeras för att undvika liknande händelser
  • När planeras åtgärderna att vara genomförda
  • Vilka kemiska ämnen har släppts ut och i vilka mängder

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.