Komplettering av driftstörning

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Denna tjänst kan du använda när du ska komplettera en tidigare inlämnad anmälan om driftstörning. Du behöver veta ärendets diarienummer för att använda e-tjänsten. Diarienumret finns i en e-post där Länsstyrelsen är avsändare och rubriken är ”Länsstyrelsen har tagit emot ditt ärende.”

Det går att ladda upp dokument och filer i e-tjänsten.

Tänk på att bli klar med uppgifterna i e-tjänsten inom tre timmar. Efter tre timmar så behöver du påbörja en ny session och ange samtliga uppgifter på nytt.

I formuläret finns följande frågor
• Ärendets diarienummer
• Komplettera beskrivning av händelsen
• Direkta och bakomliggande orsaker av händelsen
• Miljömässiga och andra konsekvenser
• Komplettering av åtgärder som gjordes för att begränsa skadan
• Åtgärder som planeras för att undvika liknande händelser
• När planeras åtgärderna att vara genomförda
• Vilka kemiska ämnen har släppts ut och i vilka mängder