Ytterligare överklaganden av kommunalt beslut

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Den här e-tjänsten vänder sig till kommuner som redan lämnat in ett överklagat beslut och nu vill lämna över ytterligare överklaganden. I formuläret väljer du den länsstyrelse som handlägger ärendet och anger det diarienummer du fått vid första överlämnandet. Överklagandet ska ha kommit in i rätt tid och du ska bifoga beslut om rättidsprövning.

De dokument som bifogas måste ha formatet PDF, TIF, DOC, DOCX eller JPG och filstorleken får vara max 64 MB per fil.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.