Intresseanmälan att utföra arkeologiska uppdrag

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Länsstyrelsen ska ge undersökare som vill utföra undersökningar i länet möjlighet att göra en intresseanmälan. Avsikten med intresseanmälan är att vid direktval ge länsstyrelsen kännedom om vilka undersökare som vill vara verksamma i länet.
Undersökaren ska vara lämplig för att genomföra undersökningen och ha tillgång till den arkeologiska kompetens som behövs. Endast de undersökare som länsstyrelsen finner vara lämpliga får utföra undersökningar.

Undersökarens lämplighet

Undersökarens lämplighet bedöms utifrån

  1. organisation,
  2. ekonomiska förhållanden och administrativa rutiner,
  3. erfarenhet, vetenskaplig skicklighet och måluppfyllelse av tidigare undersökningar,
  4. interna system för kvalitetssäkring och egenkontroll,
  5. system för långsiktig kunskapsuppbyggnad och kommunikation,
  6. rutiner för att upprätta, lagra och kvalitetssäkra dokumentationsmaterial,
  7. rutiner för att hantera, förvara och konservera fornfynd, och
  8. rutiner för att hantera upphovsrättsligt skyddade bilder och texter.

Undersökare som inte uppfyller krav i författning om arbetsmiljö, miljö, mångfald, jämställdhet samt tillgänglighet och i kollektivavtal om arbetsvillkor eller har obetalda förfallna skulder kan anses som olämpliga (jmf Arbetsmiljölagen 1977:1160, Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt Diskrimineringslagen (2008:567)).

För att ni ska bli aktuella för direktval under året bör ni kontrollera på respektive Länsstyrelses hemsida om det finns ett sista datum för inlämnande.

Skicka in din ansökan

Du kan skicka in din ansökan elektroniskt. Filer kan bifogas ansökan i formaten PDF, TIF och JPEG.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.