Ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse eller privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter samt försäljning av e-cigaretter/e-vätskor

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vill du ansöka om försäljning eller annan yrkesmässig överlåtelse eller privat hantering av särskilt farliga kemikalier? Här kan du söka tillstånd i det län där du bedriver din verksamhet. Tillståndet gäller i högst fem år. Därefter behöver du söka ett nytt tillstånd, det förlängs alltså inte. Tillståndet är kopplat till ditt organisationsnummer så det går inte att överlåta det till ett annat bolag. Denna e-tjänst har flera steg, där du börjar med att fylla i var din verksamhet ligger. Därefter kommer frågor om kontaktuppgifter, vilka produkter du kommer att överlåta eller hantera, rutiner för förvaring med mera. Slutligen finns möjligheter att bifoga dokument.

Vad du behöver redovisa

Du behöver alltid redovisa:

 • Mängd du kommer att sälja, överlåta eller hantera varje år och högsta mängd du kommer att lagra samtidigt.
 • Hur du förvarar produkten/produkterna och vilka rutiner du har kring hantering.
 • Hur du uppfyller miljöbalkens hänsynsregler (2 kap. miljöbalken).
 • Säkerhetsdatablad på svenska (bifogas i slutet av e-tjänsten).

Vid försäljning av e-cigaretter eller e-vätskor behöver du även redovisa:

 • Adress för varje försäljningsställe (överlåtelseplats).

Vid överlåtelse av kemiska produkter som inte är e-cigaretter eller e-vätskor behöver du också redovisa:

 • Produktnamn, ingående ämne, ämnets CAS- nummer eller EC-/EG-nummer och ämnets halt, se Kemikalieinspektionens ämnesregister (öppnas i ny flik).
 • Fastighetsbeteckning och adress för varje överlåtelseplats .

Vid privat hantering behöver du redovisa:

 • Produktnamn, ingående ämne, ämnets CAS- nummer eller EC-/EG-nummer och ämnets halt, se Kemikalieinspektionens ämnesregister (öppnas i ny flik).
 • Intyg eller beskrivning av erfarenheter om kemikaliehantering (kan bifogas i slutet av e-tjänsten).
 • Inköpsställe.

Bifoga dokument

Du kan bifoga dokument och andra filer till din ansökan i slutet av e-tjänsten. Godkända filformat är PDF, TIF, TIFF, JPEG eller JPG. Säkerhetsdatablad ska alltid bifogas till din ansökan.

Undantag från tillståndskrav

Du behöver inget tillstånd för:

 • Privat hantering (köp för privat bruk) av e-cigaretter och e-vätskor som innehåller högst 20 mg/ml nikotin.
 • Försäljning, yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av natrium- och kaliumhydroxid (som ämnen eller ingående i blandningar), explosiva varor eller eldningsoljor.
 • Försäljning, yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av bränslen avsedda för motordrift. För metanolprodukter som används som bränsle för motordrift krävs dock tillstånd för yrkesmässig överlåtelse, men inte för privat hantering.
 • Försäljning eller yrkesmässig överlåtelse av frätande produkter i farokategori 1 A. Det krävs däremot tillstånd för privat hantering av dessa produkter.

Avgift

Avgift tas ut för handläggning av ansökan och handläggningen påbörjas normalt inte förrän avgiften har betalats. Betalning av ansökningsavgiften gör man direkt i e-tjänsten med kort eller via bankgiro. Hur du gör inbetalningen står på sista steget i formuläret. Ingen faktura kommer att skickas.

Följande avgifter gäller:


 • Försäljning av e-cigaretter, e-vätskor och yrkesmässig överlåtelse av andra särskilt farliga kemiska produkter: 2 900 kr.
 • Privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter: 870 kr.

Avgifter för tillståndet framgår av 6 kap. 48 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken samt i 10 § avgiftsförordningen (1992:191).

Handläggningstid och besked

Ansökan kommer att handläggas inom 8–12 veckor från det att betalning kommit in och att ansökan är komplett. Ditt tillstånd kommer att skickas till den e-post du har fyllt i. Om du är ansluten till Mina meddelanden kommer ditt besked också att skickas till din digitala brevlåda. Läs mer om anslutning till Mina meddelanden på länsstyrelsens webbplats (öppnas i ny flik).

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.