Ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse/privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Innan du ansöker

Tillstånd söks hos Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs och gäller i högst fem år.
Observera att e-tjänsten stängs efter 3 timmars inaktivitet.

Ansökningsavgift

Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd. Ansökan prövas inte förrän avgiften har betalats. Inbetalning sker till respektive länsstyrelses konto. Uppgift om bankgiro och OCR-nummer får du i mottagningsbekräftelsen om du skickat in ansökan via internet. Om du väljer att skriva ut din ansökan återfinns uppgifterna på utskriften. Utöver firmanamn, märk gärna avin med ordet kemikalietillstånd och VHT 561. Tillämpade avgifter enligt 6 kap. 48 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn och 10 § avgiftsförordningen (1992:191) är:

A) Yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter: 2 900 kr

B) Privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter: 870 kr

Undantag

Det finns vissa undantag från tillståndskravet för särskilt farliga kemiska produkter:
• Yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av natrium- och kaliumhydroxid (som ämnen eller ingående i blandningar), explosiva varor eller eldningsoljor.
• Yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av bränslen avsedda för motordrift. För metanolprodukter som används som bränsle för motordrift krävs dock tillstånd för yrkesmässig överlåtelse, men inte för privat hantering.
• Yrkesmässig överlåtelse av frätande produkter i farokategori 1 A. Det krävs dock tillstånd för privat hantering av dessa produkter.

Dokument som ska bifogas

Vid ansökan om yrkesmässig överlåtelse ska säkerhetsdatablad bifogas. Vid ansökan om privat hantering bör du bifoga intyg/betyg som styrker din kunskap.

Skicka in din anmälan

Du kan skicka in din ansökan elektroniskt och får då också möjlighet att bifoga ett eller flera dokument elektroniskt om de har filformaten PDF, TIF eller JPG.

Om du är ansluten till Mina meddelanden kommer ditt besked skickas till din digitala brevlåda. Läs mer om anslutning till Mina meddelanden här.