Ansökan om tillstånd till yrkesmässig överlåtelse/privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Tillstånd söks hos Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Tillståndet gäller i högst fem år. Om du driver verksamheten efter att tillståndet slutat att gälla så behöver du lämna in en ny ansökan. Det förlängs inte.

Ansökningsavgift

Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd. Ansökan prövas inte förrän avgiften har betalats. Betalning av ansökningsavgiften gör man direkt i e-tjänsten med kort eller via bankgiro. Uppgifter om hur man gör inbetalningen framkommer sist i formuläret. Ingen faktura kommer att skickas.

Avgifter för tillståndet framgår såväl av 6 kap. 48 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn som 10 § avgiftsförordningen (1992:191).
Följande avgifter gäller.

Yrkesmässig överlåtelse av särskilt farliga kemiska produkter: 2 900 kr

Privat hantering av särskilt farliga kemiska produkter: 870 kr

Undantag från tillståndskrav

Det finns vissa undantag från tillståndskravet för särskilt farliga kemiska produkter:
• Yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av natrium- och kaliumhydroxid (som ämnen eller ingående i blandningar), explosiva varor eller eldningsoljor.
• Yrkesmässig överlåtelse och privat hantering av bränslen avsedda för motordrift. För metanolprodukter som används som bränsle för motordrift krävs dock tillstånd för yrkesmässig överlåtelse, men inte för privat hantering.
• Yrkesmässig överlåtelse av frätande produkter i farokategori 1 A. Det krävs dock tillstånd för privat hantering av dessa produkter.

Dokument som ska bifogas

Dokument som bifogas ansökan behöver ha filformaten PDF, TIF eller JPG. Ha följande dokument till hands.

• Vid ansökan om yrkesmässig överlåtelse ska säkerhetsdatablad bifogas.
• Vid ansökan om privat hantering bör du bifoga intyg/betyg som styrker din kunskap.

Om du är ansluten till Mina meddelanden kommer ditt besked skickas till din digitala brevlåda. Läs mer om anslutning till Mina meddelanden här.

Spara ditt formulär på Mina sidor
Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.