Ansökan om klimatinvesteringsstöd

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Viktig information till dig som ska söka stöd genom Klimatklivet
Till följd av förändrad EU-lagstiftning har Naturvårdsverket förändrat Klimatklivets process för stödgivning till publik laddinfrastruktur. Alla aktörer som söker stöd från Klimatklivet för att uppföra publika laddstationer i ett område konkurrerar mot varandra genom anbud. För att ett anbud ska vara med i konkurrensen finns kriterier som ska uppfyllas. Eftersom förändringarna är omfattande är det viktigt att läsa Naturvårdsverkets information noggrant innan ni inkommer med ett anbud. Läs mer om förändringarna på Naturvårdsverkets webbplats (öppnas i ny flik).

Anbud om publik laddinfrastruktur kommer, likt övriga Klimatklivsansökningar, lämnas genom detta e-formulär, men processen för utlysning kommer inte ske parallellt med Klimatklivets ordinarie ansökningsperioder. Endast anbud om publik laddinfrastruktur som lämnas in under utlysningsperioder kommer kunna hanteras. Detta medför att anbud om publik laddinfrastruktur som lämnas under Klimatklivets ordinarie ansökningsperioder kommer avslås direkt. Ansökningar gällande andra anbudskategorier än publik laddinfrastruktur som inkommer under utlysningsperioder kommer att hanteras under Klimatklivets nästkommande ordinarie ansökningsperiod.

Detta e-formulär kommer vara öppet för alla ansökningar förutom publik laddinfrastruktur under följande datum:
• Ansökningsperiod 1: 10–28 februari 2022
• Ansökningsperiod 2: 3–18 maj 2022
• Ansökningsperiod 3: 23 augusti–8 september 2022

E-formuläret kommer enbart vara öppet för anbud om publik laddinfrastruktur under följande datum:
• Utlysning 1, anbudsperiod 23 maj–7 juni 2022.
• Utlysning 2, anbudsperiod 26 september–7 oktober 2022.

Klimatklivet
Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets webbplats (öppnas i ny flik) men er ansökan lämnas här på länsstyrelsernas e-tjänst för ansökan om bidrag.

Vem kan få stödet
Företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser med flera kan beviljas stöd.

Följande dokument kan behöva bifogas ansökan
• Årsredovisning, balansräkning och resultaträkning för bostadsrättsförening, ideell förening eller stiftelse.
• Bekräftelse om bankkonto när beviljade medel ska betalas ut till bankkonto
• Behörig firmatecknare
• Dokument som styrker energiförbrukningen
• Avsiktsförklaring eller avtal för uthyrning vid Energikonvertering
• Uppgifter om egen finansiering
• Lönsamhetskalkyl
• Svarsmall för kriterier (gäller enbart anbud om publik laddinfrastruktur)

I ansökan ska du ladda upp dokument. Dokumentet ska vara i formaten PDF, TIF eller JPG.

Spara ditt formulär på Mina sidor
Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.