Anmälan klinisk misstanke om sjukdom på djur

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Praktiserande veterinär ska anmäla till länsstyrelsen i det län där smitta misstänks, d.v.s. där det smittade djuret har sin hemvist.

Den här tjänsten kräver e-signering. Du behöver en aktiv e-legitimation för att kunna använda tjänsten.