Kommunens överlämnande av kopia på inkommen anmälan om miljöfarlig verksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Tjänsten gäller kommunens överlämnande av anmälan till länsstyrelsen enligt 25 f § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan lämnas till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Det går att ladda upp en eller flera digitala handlingar av anmälan i e-tjänsten. E-tjänsten omfattar inlämnande av handlingar rörande anmälan om

• ny eller ändrad C-verksamhet (1 kap 10 och 11§§ miljöprövningsförordningen)
• anmälan om ändring av tillståndspliktiga verksamheter (1 kap 11§ miljöprövningsförordningen)
• anmälan om ändring verksamheter med frivilligt tillstånd (1 kap 11§ miljöprövningsförordningen)

Observera att du måste göra klart ett påbörjat formulär och att det inte går att spara det för att fortsätta senare. Se till att ha följande uppgifter till hands.

- Handlingarna till ärendet
- Ert diarienummer och ärenderubriken på ärendet
- Adress och e-postadressuppgifter till förvaltningen
- Er kontaktperson för ärendet
- Om det är en C-anmälan eller anmälan om ändring av A eller B-verksamhet
- Eventuellt anläggningsnummer (se ev miljörapport)