Skicka kopia på anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 25 f § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Omfattning

E-tjänsten stöder bestämmelsen i 25 f § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som anger att kommunen ska skicka in anmälan till Länsstyrelsen.
E-tjänsten omfattar inlämnande av handlingar rörande anmälan om:

  • ny eller ändrad C-verksamhet (1 kap 10 och 11§§ miljöprövningsförordningen)
  • anmälan om ändring av tillståndspliktiga verksamheter (1 kap 11§ miljöprövningsförordningen)
  • anmälan om ändring verksamheter med frivilligt tillstånd (1 kap 11§ miljöprövningsförordningen)

Tänk på att bli klar med uppgifterna i e-tjänsten inom tre timmar

Efter tre timmar så behöver du påbörja en ny session och ange samtliga uppgifter på nytt.

Bifoga dokument

Det går bra att ladda upp dokument på sista steget i e-tjänsten. Dokumenten måste vara i filformatet PDF, TIF eller JPG.

Se till att ha följande uppgifter till hands

  • Handlingarna till ärendet
  • Ert diarienummer och ärenderubriken på ärendet
  • Adress och e-postadressuppgifter till förvaltningen
  • Er kontaktperson för ärendet
  • Anläggningsnummer för anläggningar med tillstånd (se miljörapport)

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.