Skicka kopia på anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 25 f § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Omfattning

E-tjänsten stöder bestämmelsen i 25 f § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd som anger att kommunen ska skicka in kopia på anmälan till Länsstyrelsen.

E-tjänsten omfattar inlämnande av anmälan (inte beslut) om:

  • ny eller ändrad C-verksamhet (1 kap 10 och 11§§ miljöprövningsförordningen)
  • anmälan om ändring av tillståndspliktiga verksamheter (1 kap 11§ miljöprövningsförordningen)
  • anmälan om ändring av verksamheter med frivilligt tillstånd (1 kap 11§ miljöprövningsförordningen)

E-tjänsten stöder också möjligheten att lämna en remiss enligt 26 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Yttrande från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen yttrar sig generellt inte över dessa anmälningar utan endast i de fall när Länsstyrelsen har ett särskilt intresse i saken, enligt 26 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Om ni bedömer att Länsstyrelsen har ett särskilt intresse i ärendet bör ni uppge det i e-tjänsten.

Tillsynsvägledning

Finns behov av tillsynsvägledning kan ni ställa frågor i e-tjänsten. Observera att ni inte kan få tillsynsvägledning i det specifika ärendet utan endast mer generell tillsynsvägledning.

Se till att ha följande uppgifter till hands:

  • handlingarna till ärendet
  • ert diarienummer och ärenderubriken på ärendet
  • adress och e-post till förvaltningen/enheten
  • er kontaktperson för ärendet
  • anläggningsnamn och anläggningsnummer (endast för anläggningar med tillstånd, uppgifterna finns i miljörapporten)

Bifoga dokument

Anmälan och tillhörande handlingar laddar du upp på sista steget i e-tjänsten. Dokumenten behöver vara i filformaten PDF, TIF/TIFF, JPG/JPEG eller DOC/DOCX. Du kan också lämna in andra dokument här.

Tänk på att bli klar med uppgifterna i e-tjänsten inom tre timmar

Efter tre timmar så behöver du påbörja en ny session och ange samtliga uppgifter på nytt.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.