Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för att uppföra mast/torn eller vindkraftverk lägre än 50 meter

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Uppgifter som är extra viktiga om samråd om mast/torn

Förutom standarduppgifter som verksamhetsutövare med kontaktuppgifter, län, fastighetsbeteckning, koordinater (i SWEREF TM 99) och tidpunkter för verksamheten är det för master/torn viktigt att det framgår vilket syfte som masten/tornet har. Är det för telekommunikation, vindmätning, väderobservation eller vindkraftsproduktion?

Om det finns en extern beteckning eller ID är det bra om den anges. Det kan också vara bra att vara tydlig med hur det är med teknikbodar etc. och vilken yta som de i sådana fall tar i anspråk. Är masten/tornet med eller utan staglinor och är området som masten placeras i extra känsligt med avseende på fåglar.

Om väg behöver anläggas till masten/tornet kan vägen vara det som tar mest mark i anspråk och därmed innebär en med väsentlig påverkan på naturmijön. Det är därför viktigt att vara minst lika noga med beskrivningen för vägen som för själva masten/tornets påverkan. Hur kommer vägsträckningen att gå, hur bred planeras vägen, kommer material att tillföras och av vilken typ i så fall.

De kartor som skickas in ska dels vara en översiktskarta där man ser var i länet som masten/tornet placeras, gärna i förhållande till närmaste större ort. Detaljkartorna bör tydligt markera placering och eventuell vägdragning samt samtidigt visa de natur- och kulturvärden som finns i området och som kan komma att påverkas. Det är extra viktigt att det finns en tydlig teckenförklaring och/eller legend som förklarar vad de olika fälten betyder.

För master behöver ni förutom samråd och eventuellt bygglov även göra en flyghinderanmälan till försvarsmakten om mastens höjd överstiger 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område. Anmälan ska göras minst fyra veckor i förväg, bygglov eller miljötillstånd ska finnas och slutpositionen måste vara definitivt fastställd.

Observera att e-tjänsten stängs efter 3 timmars inaktivitet.

Vill du veta mer kan du läsa vidare på Länsstyrelsens hemsida under rubriken Åtgärd i naturmiljön.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.