Medelstora förbränningsanläggningar

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Registrering av medelstor förbränningsanläggning
Driver du eller planerar du att driva en medelstor förbränningsanläggning som tas i drift från och med den 20 december 2018 ( ”ny anläggning”)? Då är du skyldig att informera din tillsynsmyndighet. Anläggningar som Länsstyrelsen har tillsynsansvar för kan lämnas in via denna E-tjänst. Övriga anläggningar registreras hos den kommun där anläggningen är belägen. Du ska informera din tillsynsmyndighet innan ny förbränningsanläggningen får tas i bruk.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?
En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är mellan 1 megawatt (MW) och 50 megawatt (MW). Den sammanlagda effekten är summan av effekterna för alla förbränningsanläggningar över 1 megawatt som är anslutna till samma skorsten.

Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om medelstora förbränningsanläggningar.

Hur vet jag att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet?
Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet så gäller det även för förbränningsanläggningen. För övriga förbränningsanläggningar är kommunen tillsynsmyndighet.

I denna e-tjänst behöver följande uppgifter registreras:
- Företagsnamn, organisationsnummer och företagets säte
- Anläggningens namn och länsstyrelsens anläggningsnummer (samma som anges vid miljörapporteringen)
- E-postadress dit vi kan skicka en bekräftelse
- Förbränningsanläggningens namn och eventuella delförbränningsanläggningar
- Om förbränningsanläggningen är stationär
- SNI-koden för anläggningen
- Anläggningens koordinater enligt SWEREFF 99 TM
- Besöksadress
- Termisk verkningsgrad
- Reningsutrustning för stoft och kväveoxid
- Typ av bränsle och dess andel