Medelstora förbränningsanläggningar

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Har du eller planerar du att installera en förbränningsanläggning på 1-50 MW (medelstor förbränningsanläggning)? Då ska du registrera den här om du har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. Registrering ska göras vid dessa tidpunkter:

 • ny medelstor förbränningsanläggning (installerad efter den 19 december 2018) innan den tas i drift
 • förbränningsanläggning med en installerad effekt över 5 MW, senast den 1 januari 2024 (installerad senast den 19 december 2018)
 • förbränningsanläggning med en installerad effekt mellan 1-5 MW, senast den 1 januari 2029 (installerad senast den 19 december 2018)

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är mellan 1 megawatt (MW) och 50 megawatt (MW). Den sammanlagda effekten är summan av effekterna för alla förbränningsanläggningar över 1 megawatt som är anslutna till samma skorsten.

Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om medelstora förbränningsanläggningar.

Hur vet jag att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet?

Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet så gäller det även för förbränningsanläggningen. För övriga förbränningsanläggningar är kommunen tillsynsmyndighet.

I denna e-tjänst behöver följande uppgifter registreras:

 • Företagsnamn, organisationsnummer och företagets säte
 • Anläggningens namn och länsstyrelsens anläggningsnummer (samma som anges vid miljörapporteringen)
 • E-postadress till kontaktperson
 • NACE-kod enligt EU:s näringsgrensstandard (4 första siffrorna i SNI-koden)
 • Anläggningens koordinater enligt SWEREF 99 TM (karttjänst finns i e-tjänsten för att hämta koordinater)
 • Besöksadress (om den är stationär)
 • Anläggningens typ (dieselmotor, gasturbin, tvåbränslemotor, annan motor eller annan medelstor förbränningsanläggning)
 • Typ av bränsle och andel bränsle
 • Datum när anläggningen togs i drift
 • Anläggningens effekt och termisk verkningsgrad
 • Reningsutrustning för stoft och kväveoxid
 • Drifttimmar per år och genomsnittlig last

Bifoga dokument

Om du har dokument kan du bifoga dessa i slutet av e-tjänsten. Godkända filformat är PDF, TIF, TIFF, DOC, DOCX, XLSX, JPEG eller JPG.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.