Medelstora förbränningsanläggningar

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Driver du eller planerar du att driva en medelstor förbränningsanläggning som tas i drift från och med den 20 december 2018 ( ”ny anläggning”)? Då är du skyldig att informera din tillsynsmyndighet. Anläggningar som Länsstyrelsen har tillsynsansvar för kan lämnas in via denna E-tjänst. Övriga anläggningar registreras hos den kommun där anläggningen är belägen. Du ska informera din tillsynsmyndighet innan ny förbränningsanläggningen får tas i bruk.

Vad är en medelstor förbränningsanläggning?

En medelstor förbränningsanläggning är en förbränningsanläggning där den sammanlagda installerade effekten är mellan 1 megawatt (MW) och 50 megawatt (MW). Den sammanlagda effekten är summan av effekterna för alla förbränningsanläggningar över 1 megawatt som är anslutna till samma skorsten.

Mer information finns i Naturvårdsverkets vägledning om medelstora förbränningsanläggningar.

Hur vet jag att Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet?

Om förbränningsanläggningen ingår i en anläggning där länsstyrelsen är tillsynsmyndighet så gäller det även för förbränningsanläggningen. För övriga förbränningsanläggningar är kommunen tillsynsmyndighet.

I denna e-tjänst behöver följande uppgifter registreras:

 • Företagsnamn, organisationsnummer och företagets säte
 • Anläggningens namn och länsstyrelsens anläggningsnummer (samma som anges vid miljörapporteringen)
 • E-postadress dit vi kan skicka en bekräftelse
 • Förbränningsanläggningens namn och eventuella delförbränningsanläggningar
 • Om förbränningsanläggningen är stationär
 • SNI-koden för anläggningen
 • Anläggningens koordinater enligt SWEREF 99 TM
 • Besöksadress
 • Termisk verkningsgrad
 • Reningsutrustning för stoft och kväveoxid
 • Typ av bränsle och dess andel

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.