Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vill du ansöka om tillstånd för en befintlig eller planerad miljöfarlig verksamhet eller ansöka om ändringstillstånd? Här kan du lämna in din ansökan till Miljöprövningsdelegationen. Under samrådet har ni kommit fram till om den planerade verksamheten kan antas ha en betydande miljöpåverkan eller inte, och om en ändring kan prövas genom ett ändringstillstånd eller om det krävs ett helt nytt tillstånd. Observera att Miljöprövningsdelegationen kan göra en annan bedömning än vad Länsstyrelsen gjorde i samrådet vad gäller ändringstillstånd.

Denna e-tjänst har flera steg, där du börjar med att fylla i var din verksamhet finns eller planeras. Därefter kommer frågor om kontaktuppgifter, vilken typ av verksamhet det gäller och vad du ansöker om. Slutligen finns möjligheter att bifoga dokument.

Du behöver redovisa

 • yrkanden, åtaganden och förslag till skyddsåtgärder för verksamheten
 • förslag på villkor och/eller försiktighetsmått för verksamheten
 • fastigheter som verksamheten kommer att bedrivas på
 • Länsstyrelsens anläggningsnummer och anläggningsnamn (från samrådet)
 • verksamhetskoder enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)
 • NACE-kod enligt EU:s näringsgrensstandard.

Ha även dessa uppgifter till hands ifall de berör din verksamhet

 • huvudkod enligt industriutsläppsförordningen (IED), inklusive berörd BREF
 • kravnivå enligt Sevesolagstiftningen
 • uppgifter om verksamheten omfattas av utvinningsavfallsförordningen och om den i så fall klassas som en riskanläggning enligt förordningen (2013:319)
 • förslag till prövotidsutredningar och provisoriska föreskriver under prövotiden (behövs endast om du yrkar på prövotid i någon fråga)
 • vilka eventuella andra tillstånd eller dispenser enligt miljöbalken som behövs för verksamheten och som du ansöker om.

Bifoga dokument

Det digitala materialet ska lämnas som separata filer för varje del. Dokumenten behöver vara i filformaten PDF, TIF/TIFF, JPG/JPEG eller DOC/DOCX. Följande dokument ska alltid bifogas:

 • ansökans huvudinlaga
 • teknisk beskrivning
 • miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
 • icke-teknisk sammanfattning (kan även ingå i MKB:n)
 • samrådsredogörelse

Övriga bilagor som bör bifogas

 • tillståndsbeslut (vid befintlig verksamhet)
 • kartor som visar verksamhetsområde
 • utredningar, t ex buller, naturvärden, spridningsberäkningar
 • beräkning av ekonomisk säkerhet (vid ansökan om tillstånd för täkt, vindkraft och vissa avfallsanläggningar)
 • registreringsbevis när sökanden är ett företag
 • fullmakt när sökanden företräds av ett ombud

Observera att de handlingar som du laddar upp i e-tjänsten ska du även skicka in i pappersformat till Miljöprövningsdelegationen. Fråga din länsstyrelse om hur många kopior du ska skicka in.

Mer information

Vad en tillståndsansökan ska innehålla och hur tillståndsprövningen går till kan du läsa mer om på Naturvårdsverkets webbsidor för Miljöprövning (öppnas i ny flik) och Länsstyrelsens webbsidor om miljöfarlig verksamhet. Regler om vad en ansökan och en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla finns i 22 kap. 1 § respektive 6 kap. 35 § miljöbalken (1998:808) (öppnas i ny flik).

Tänk på att bli klar med uppgifterna inom tre timmar

Efter tre timmar så behöver du påbörja en ny session och ange samtliga uppgifter på nytt. Vill du kunna arbeta längre med din ansökan behöver du logga in på Mina sidor (se nedan).

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.

Vid inloggning med e-legitimation hämtas dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.