Ansökan om dispens eller alternativvärde för industriutsläppsverksamheter, IED

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Behöver er verksamhet ansöka om dispens eller alternativvärde utifrån publicerade BAT-slutsatser för er industriutsläppsverksamhet?

I e-tjänsten fyller du i vilken verksamhet det gäller, kontaktuppgifter och eventuellt ombud. Du behöver ha Länsstyrelsens anläggningsnamn och anläggningsnummer tillgängligt. Dessa uppgifter hittar du i miljörapporten eller hos länsstyrelsen i det län där verksamheten ligger. Det är också bra om du har ärendenummer och beslutsdatum för ert tillstånd eller miljödom.

Du behöver också redovisa vilken publicerad BAT-slutsats er verksamhet omfattas av och vilken specifik BAT (nummer) ni söker dispens eller alternativvärde för. Redovisa aktuellt utsläppsvärde (BAT-AEL) och i vilken tabell detta värde finns. Du behöver också beskriva vilken nivå era utsläpp ligger på i förhållande till aktuell BAT-AEL och om det finns flera möjliga åtgärder för att minska utsläppen.

Ansökan om dispens

Vid ansökan om dispens behöver du ange skäl enligt 1 kap. 16 § 1 punkten industriutsläppsförordningen (2013:250), förslag till nytt mildare begränsningsvärde samt kunna motivera att kostnaden för att uppfylla begränsningsvärdet i BAT-slutsatsen är orimlig i förhållande till miljönyttan.
Du kan lämna dessa uppgifter direkt i formuläret eller bifoga dokument i slutet av e-tjänsten.

För ansökan om dispens tas ut en ansökningsavgift på 56 000 kr per slutsats om bästa tillgängliga teknik som ansökan omfattar. Betalning sker via bankgiro och betalningsinformation kommer i slutet av formuläret. Avgiften regleras i 2 kap. 8 § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Ansökan om alternativvärde

Vid ansökan om alternativvärde behöver ni kunna styrka att värdet inte är mildare än begränsningsvärdet i BAT-AEL. Du behöver beskriva vilken annan tidsperiod och/eller vilket referensförhållande som yrkas i stället och motivera skälen för det. Er tillsynsmyndighet kommer att tillfrågas så det kan vara bra att ha stämt av frågan med dem.

För ansökan om alternativvärde tas ingen avgift ut.

Bestämmelser

Dispenser och alternativvärden regleras i 1 kap. 15 och 16 §§ industriutsläppsförordningen (2013:250) (öppnas i ny flik). Naturvårdsverket har tagit fram generell vägledning om industriutsläppsbestämmelser (öppnas i ny flik). och en detaljerad vägledning om dispenser (öppnas i ny flik).

Vid en pågående tillståndsprövning kan mark- och miljödomstolen eller miljöprövningsdelegationen pröva frågan om dispens eller alternativvärde.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.