Meddelande om att ta tillstånd för miljöfarlig verksamhet i anspråk

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Har ni nyligen fått tillstånd för er miljöfarliga verksamhet? Här kan du meddela att ni tar tillståndet i anspråk det vill säga att ni sätter igång verksamheten enligt det nya tillståndet. Genom att använda e-tjänsten får länsstyrelsen de uppgifter vi behöver från er.

Uppgifter som behöver lämnas är:

  • Anläggningsnamn och anläggningsnummer (kontakta Länsstyrelsen i ditt län om du är osäker)
  • Tillsynsmyndighet (Länsstyrelsen, kommunal miljöförvaltning/miljöförbund eller Försvarsinspektören för hälsa och miljö)
  • Adressuppgifter (om dessa har ändrats sedan ansökan om tillstånd lämnades in)
  • E-postadress
  • Faktureringsadress och eventuell referens på fakturan (om dessa uppgifter har ändrats sedan ansökan om tillstånd lämnades in eller sedan ni fick beslut om avgift från Länsstyrelsen)
  • Kontaktuppgifter till miljöansvarig

Tillsynsmyndighet

Om ni har kommunens miljöförvaltning eller miljöförbund som tillsynsmyndighet behöver du också meddela dem att ni tar tillståndet i anspråk.

Om du som läser det här arbetar på en tillsynsmyndighet där ni fått in information om att ett tillstånd har tagits i anspråk så bör ni säkerställa att verksamhetsutövaren även meddelar länsstyrelsen. Be dem då använda denna e-tjänst.

Ekonomisk säkerhet

Om ni har krav i tillståndet på att ställa en ekonomisk säkerhet behöver säkerheten vara godkänd av prövningsmyndigheten innan ni kan ta tillståndet i anspråk. Det är främst täkter, vindkraftparker och avfallsanläggningar som behöver ställa en ekonomisk säkerhet. Det framgår av ert tillstånd om det behövs en ekonomisk säkerhet för att tillståndet ska gälla.

Bifoga dokument

I e-tjänsten finns möjlighet att bifoga dokument och även skriva övriga upplysningar till länsstyrelsen.

Vad händer sen?

När du har lämnat in uppgifterna i e-tjänsten kommer Länsstyrelsen att registrera vilket datum ni tar tillståndet i anspråk. Ni kommer inte att få något separat beslut om detta.

Miljörapport

En miljörapport ska lämnas in senast den 31 mars året efter ni satt igång verksamheten enligt det nya tillståndet. I miljörapporten redovisar ni bland annat hur villkoren uppfylls under den period ni bedrivit verksamheten enligt det nya tillståndet. Det vill säga från och med datumet ni tar tillståndet i anspråk fram till årsskiftet.

Har du haft tillstånd sedan tidigare ska ni i miljörapporten redovisa hur ni uppfyller båda tillstånden för respektive tidsperiod.

Avgift

Länsstyrelsen tar ut en årlig avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften tas ut med med början året efter att ni fick tillstånd oavsett om ni tar tillstånd i anspråk eller inte. Avgiften är nedsatt om ni har en kommunal tillsynsmyndighet. Avgiften regleras i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (öppnas i ny flik). Avgiftens storlek beror på de verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen (2013:521) (öppnas i ny flik) som ni har fått tillstånd för. Länsstyrelsen tar ett separat beslut om avgift.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.