Lämna in rapporter för utsläpp från miljöfarlig verksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Här kan du lämna in kvartals-, tertial- och månadsrapporter från er miljöfarliga verksamhet om ni har Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet.

Årets första rapport

När du lämnar in årets första rapporten behöver du ha uppgifter om:

  • Företagets eller organisationens namn (verksamhetsutövare)
  • Anläggningsnamn och anläggningsnummer (se miljörapporten)
  • Kontaktuppgifter till miljöansvarig eller motsvarande
  • I vilket villkor, vilken BAT-slutsats eller i vilken föreskrift begränsningsvärdet eller riktvärdet finns som ni har kontrollerat och redovisar i rapporten, alternativt om det är ett åtagande ni har gjort i er tillståndsansökan eller i kontrollprogrammet
  • Er bedömning om redovisade värden uppfyller villkor eller andra krav

Tänk på att spara bekräftelsen med diarienumret du får på e-post när du har lämnat in rapporten.

Årets andra rapport och nästkommande rapporter

När du lämnar in årets andra rapport och nästkommande rapporter behöver du ha det diarienummer som står i den e-post som du fick när du lämnade in årets första rapport. Hör av dig till din länsstyrelse om du inte har diarienumret.

Tänk på att du behöver kommentera redovisade värden i förhållande till era villkor eller andra krav.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.