Ansökan om upphävande av tillståndet till en miljöfarlig verksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vill du ansöka om att upphäva ditt tillstånd för miljöfarlig verksamhet? Här kan du lämna in din ansökan till Miljöprövningsdelegationen.

Observera att ansökan ska skickas in av behörig firmatecknare för tillståndshavaren alternativt av någon med fullmakt från behörig firmatecknare att företräda tillståndshavaren.

Du behöver redovisa:

  • vilken verksamhet det gäller
  • kontaktuppgifter och eventuellt ombud
  • Länsstyrelsens anläggningsnamn och anläggningsnummer (uppgifterna hittar du i miljörapporten)
  • varför du anser att kraven i 24 kap. 13 § 1 p. miljöbalken är uppfyllda, det vill säga om tillståndsplikten för verksamheten har upphört eller om verksamheten slutligt har upphört
  • bevis på att anmälan gjorts till tillsynsmyndigheten (kommunen)

För att få ditt tillstånd upphävt behöver du ha anmält att du har för avsikt att ansöka om att upphäva ditt tillstånd. Anmälan ska lämnas till den tillsynsmyndighet som du kommer att ha när tillståndet inte gäller längre, det vill säga miljönämnden eller motsvarande i din kommun. Tillståndet kan inte upphävas förrän en sådan anmälan har gjorts. Bevis på att anmälan gjorts till tillsynsmyndigheten kan vara t.ex. ett beslut från tillsynsmyndigheten eller en kopia av anmälan som har en inkomststämpel av tillsynsmyndigheten.

Bifoga dokument

I slutet av e-tjänsten kan du bifoga dokument. Du bör bifoga tillståndet som du vill upphäva. Har du ett ombud ska en fullmakt bifogas. Kopia på din anmälan till tillsynsmyndigheten ska alltid bifogas. Godkända filformat är pdf, tif, tiff, doc, docx, jpeg och jpg. Varje dokument kan vara maximalt 65 MB.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.