Ansökan om villkorsändring för miljöfarlig verksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vill du ansöka om ändring av villkor i tillståndet för en miljöfarlig verksamhet? Här kan du lämna in din ansökan till Miljöprövningsdelegationen.

Du behöver redovisa:

  • vilken verksamhet det gäller
  • kontaktuppgifter och eventuellt ombud
  • faktureringsadress
  • Länsstyrelsens anläggningsnamn och anläggningsnummer (uppgifterna hittar du i miljörapporten)
  • förslag till ny lydelse på villkoret
  • varför du anser att villkorsändringen kan medges utifrån kraven i 24 kap 13 § 2 punkten miljöbalken
  • hur villkorsändringen kan förväntas påverka människors hälsa och miljön

Bifoga dokument

I slutet av e-tjänsten kan du bifoga dokument. Du behöver alltid bifoga tillståndet där aktuellt villkor finns. Har du ett ombud ska även fullmakt bifogas. Godkända filformat är pdf, tif, tiff, doc, docx, jpeg och jpg. Varje dokument kan vara maximalt 65 MB.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.