Ansökan om nedsättning av pengar/om deponering av hyra/deponering av arrende

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Nedsättning av pengar

Om du är skyldig en person kan du i vissa fall sätta ned pengarna hos Länsstyrelsen när skulden passerat:

 • Om den du är skyldig pengar vägrar att ta emot betalningen,
 • Du kan inte betala på grund av den du är skyldig pengar inte går att hitta, har en sjukdom eller av andra orsaker som beror på den du är skyldig pengar.
 • Du vet inte vem du är skyldig
 • Två eller flera kräver dig på pengar och du kan inte avgöra vem av dem som ska ha pengarna.

Den som nedsätter pengar ska underrätta borgenären/borgenärerna vid varje nedsättning. Detta är viktigt eftersom du kan bli skyldig att ersätta borgenären för förlust som kan uppkomma med anledning av att du inte underrättat borgenären.

Deponering av hyra

 • Du anser att du har rätt till avdrag på hyran för att det finns problem med eller skador på bostaden eller lokalen som inte beror på dig själv. Exempelvis om hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet
 • Du anser att du har rätt till skadestånd enligt hyreslagen.
 • Du anser att du har rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har rättat till brister.
 • Du har ett ekonomiskt motkrav på hyresvärden, oavsett vad motkravet gäller.
 • Du är inte överens med hyresvärden om storleken på hyresbeloppet, om beloppet inte är bestämt i hyresavtalet

Deponering av arrende

 • Om du anser att du har rätt till avdrag på avgiften enligt någon bestämmelse i jordabalken
 • Om du anser att du har rätt till ersättning för skada enligt jordabalken
 • Om du anser att du har rätt till ersättning för att du på egen bekostnad har avhjälpt brister
 • Om du anser att du har ett ekonomiskt motkrav på jordägaren, oavsett vad motkravet gäller
 • Om du inte är överens med jordägaren om storleken på arrendeavgiften, om beloppet inte är bestämt i arrendeavtalet.