Underrättelse om upptäckt förorening

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Denna e-tjänst är till för att anmäla påträffade föroreningar vid länsstyrelsernas tillsynsobjekt.

Om du som fastighetsägare upptäcker en förorening i mark, vatten eller i en byggnad måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Skyldigheten att informera gäller även den som använder fastigheten.

Allmänt om anmälan:

Anmälan går till länsstyrelsen i det län där verksamheten utförs. Det behövs ingen e-legitimation för att göra anmälan. Observera att ett påbörjat formulär i e-tjänsten inte kan sparas, det måste göras klart och skickas till länsstyrelsen. Om du stänger sidan innan det sista steget kommer den information du fyllt i att gå förlorad. Se till att du har följande uppgifter till hands:

  • Namn och kontaktuppgifter till den som gör anmälan
  • Fastighetsbeteckning
  • Uppgifter om föroreningen
  • Karta över förorenat område
  • Eventuella rapporter och analysprotokoll (dokumentformatet måste vara PDF, TIF eller JPG)

Tänk på att

Åtgärder inom ett förorenat område kan vara anmälningspliktiga enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.