Underrättelse om upptäckt förorening

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Denna E-tjänst är till för att anmäla påträffade föroreningar vid länsstyrelsernas tillsynsobjekt.

Om du som fastighetsägare upptäcker en förorening i mark, vatten eller i en byggnad måste du genast informera tillsynsmyndigheten om detta. Skyldigheten att informera gäller även den som använder fastigheten.

Allmänt om anmälan:
Anmälan går till länsstyrelsen i det län där verksamheten utförs. Det behövs ingen e-legitimation för att göra anmälan. Observera att ett påbörjat formulär i e-tjänsten inte kan sparas, det måste göras klart och skickas till länsstyrelsen. Om du stänger sidan innan det sista steget kommer den information du fyllt i att gå förlorad. Se till att du har följande uppgifter till hands:

• Namn och kontaktuppgifter till den som gör anmälan
• Fastighetsbeteckning
• Uppgifter om föroreningen
• Karta över förorenat område
• Eventuella rapporter och analysprotokoll (dokumentformatet måste vara PDF, TIF eller JPG)

Tänk på att
Åtgärder inom ett förorenat område kan vara anmälningspliktiga enligt
28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.