Ansökan om offentlig förevisning av djur

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Här kan du ansöka om tillstånd för offentlig förevisning av djur. Länsstyrelsen handlägger ansökan först när den är fullständig, det vill säga då vi har fått in korrekta uppgifter och alla efterfrågade bilagor finns med. Ansökningsavgiften ska också vara betald. När ansökan är komplett gör vi en besiktning av anläggningen. Om det inte finns några brister i djurhållningen beslutar Länsstyrelsen om godkännande för anläggningen.

I ansökan kommer du att få fylla i uppgifter om dig som söker, anläggningen som djuren ska hållas i samt uppgifter om den ansvariga veterinären och zoologen. Du kommer även att få fylla i samtliga djurslag (och i förekommande fall individer) som ska hållas i anläggningen.

Denna ansökan gäller endast tillstånd enligt djurskyddslagen. I vissa fall kan det vara aktuellt med andra tillstånd gällande exempelvis artskydd eller miljöfarlig verksamhet innan verksamheten startar. Kontakta oss om du är osäker vad som gäller för just din verksamhet.

Du behöver bifoga följande:

 • Karta som visar anläggningens geografiska läge.
 • Situationsplan med inritade numrerade utrymmen/hägn för djur. Visa var det finns gångvägar för publiken. Ange läge för eventuella bakhägn, vindskydd, reträtt- och behandlingsutrymmen eller andra reservutrymmen för djuren.
 • Detaljerad planritning samt beskrivning av varje djurutrymme. Ange ytmått och höjdmått samt planerat djurantal för respektive utrymme. Redogör för markmaterial, byggnadsmaterial, ventilation (tilluft/frånluft), damm/bassäng, vatten, avlopp, uppvärmning och belysning. Det ska framgå av ritningen var det finns öppningar/passager för djuren, fönster, utfodringsplatser, plats för dricksvatten, badvatten/dammar, inredning, samt insynsskyddade sidor.
 • Underskrivet åtagande av veterinär och i förekommande fall zoolog. Blanketter hittar du här:
  - Blankett skriftligt godkännande från veterinären (öppnas i ny flik)
  - Blankett skriftligt godkännande från zoolog (öppnas i ny flik)

Nödvändiga uppgifter vid särskilda djurslag:

 • Vid dammanläggning: ange mått och uppgift om genomflöde och/eller vattenrening.
 • Fåglar: ange inredning i aviarier/voljärer (vindskydd, häckningsplatser, ev. sittpinnar). Ange om det finns inomhusutrymme för vinterförvaring och hur stort detta är. För fåglar som ej är stationära i kallt klimat: ange om det finns uppvärmd vilo-, vatten- och foderplats.
 • Kräl- och groddjur samt fiskar: Ange bottenmaterial och inredning i terrariet/akvariet. Ange om det finns vägg som är fri från insyn.

Vad kostar det?

Ansökningsavgiften är 2 000 kr och du kan betala avgiften direkt i e-tjänsten via bankkort eller betala in via bankgiro. Utöver ansökningsavgiften tillkommer avgifter enligt någon av punkterna nedan. Du kommer att få en faktura på nedanstående avgift när ärendet är avslutat.

 1. Enstaka utrymme och enkelt ärende 4 400 kr
 2. Enstaka eller flera utrymmen och mindre utredning 7 700 kr
 3. Flera utrymmen och större utredning 16 100 kr
 4. Flera utrymmen och mycket omfattande utredning 24 600 kr

Ytterligare kostnader kan tillkomma om en ombesiktning behövs eller om en ytterligare utredning behöver göras för att ett ärende ska kunna avgöras.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.