Kommunens överlämnande av överklaganden

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Den här e-tjänsten vänder sig till kommuner för att överlämna överklagade kommunala beslut digitalt till Länsstyrelsen. Överklagande av kommunalt beslut överlämnas till länsstyrelsen i det län överklagandet gäller. Det är inte en e-tjänst för den som vill överklaga ett kommunalt beslut.

Ett överlämnande per överklagat beslut

Observera att ni bara använder denna e-tjänst en gång per överklagat beslut. Om kommunen redan lämnat in ett överklagat beslut och det tillkommer ytterligare överklaganden använder du istället e-tjänsten ytterligare överklaganden. I e-tjänsten behöver du ange det diarienummer du fått vid första överlämnandet.

Kompletteringar i befintligt ärende

Vill du göra andra kompletteringar i ärendet använder du e-tjänsten kompletteringar eller yttranden, även här behöver du ange det diarienummer du fått vid första överlämnandet.

Bilagor

Bilagor som bifogas överlämnandet ska vara i formatet PDF, TIF, DOC. DOCX och JPG och filstorleken får inte överstiga 65 MB per fil.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.