Kommunens överlämnande av överklaganden

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Den här e-tjänsten vänder sig till kommuner för att överlämna överklagade kommunala beslut digitalt till Länsstyrelsen. Överklagande av kommunalt beslut överlämnas till länsstyrelsen i det län överklagandet gäller. Det är inte en e-tjänst för den som vill överklaga ett kommunalt beslut.

Observera att ni bara använder denna e-tjänst en gång per överklagat beslut. Finns det kompletteringar eller om det tillkommer ytterligare klagande skickar ni dessa i första hand via e-tjänsten kompletteringar och yttranden alternativt med e-post.

Bilagor som bifogas överlämnandet ska vara i formatet PDF, TIF eller JPG och filstorleken får inte överstiga 64 MB per fil.