Ansökan om tillstånd för viss djurhållning

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Typ av ansökan

Tillstånd för yrkesmässig verksamhet eller verksamhet av större omfattning med sällskapsdjur, hästar och pälsdjur.

Tidigare kallades detta §16-tillstånd efter en hänvisning till dåvarande djurskyddslag. Den 1 april 2019 trädde den nya djurskyddslagen (2018:1192) i kraft och tillstånd för verksamhet med djur regleras numera i 6 kap. 4 § djurskyddslagen.

Tillståndsprövningen

Enligt 6 kap. 4 § djurskyddslagen (2018:1192) krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större omfattning håller, föder upp, upplåter, säljer eller tar emot djur för förvaring eller utfodring. Frågor om tillstånd prövas av den avdelning på länsstyrelsen som utövar kontroll enligt djurskyddslagen. Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten samt att de anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är lämpliga ur djurskyddssynpunkt. Innan tillstånd beviljas ska verksamheten kontrolleras av länsstyrelsen. Är du osäker på om du omfattas av tillståndsplikt, gå in på Jordbruksverkets hemsida för mer information eller kontakta länsstyrelsen i ditt län.

Dokument som ska bifogas ansökan

  • Ritningar på lokaler/stall/utrymmen där djuren hålls och vistas. Ange mått på boxar, eventuella stallgångar, utrymmen och rastgårdar. Fönster och dörrars placering ska finnas med på ritningen. Takhöjd i inomhusutrymmen och stallar ska framgå.
  • Kopia på intyg av utbildningar och/eller erfarenhet (arbete/praktik) som styrker din lämplighet att bedriva verksamheteten. Om sådana intyg saknas ska detta anges och du behöver då beskriva dina kunskaper och erfarenheter med egna ord.

Kom ihåg att även om du ansöker om utökning/ändring av befintligt tillstånd måste du skicka in ritningar igen.

Elektroniskt inskick

Du kan skicka in din ansökan elektroniskt och får då också möjlighet att bifoga ett eller flera dokument elektroniskt om de har filformaten PDF, TIF, DOC, DOCX eller JPG.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.