Registrering av foder- och/eller livsmedelsanläggning i primärproduktion

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Här kan du ändra, uppdatera och ta bort foder- och/eller livsmedelsanläggningar i primärproduktionen.

Livsmedelsföretagare inom primärproduktionen ska registrera sin verksamhet enligt artikel 6 (EG) nr 852/2004 medan foderföretagare inom primärproduktionen ska registrera sin verksamhet enligt artikel.9 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien.

Med primärproduktion menas första steget i livsmedelsproduktionen så som odling, uppfödning av köttdjur med mera.

Länsstyrelserna ansvarar för att hålla registren över livsmedels- och foderföretagare i primärproduktionen samt ansvarar för den offentliga kontrollverksamheten av området.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Du har möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det. Vill du vill spara formuläret, gör du det via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.