Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för prospekteringsarbeten

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Uppgifter som är extra viktiga för samråd om prospekteringsarbeten

Förutom standarduppgifter som verksamhetsutövare med kontaktuppgifter, län, fastighetsbeteckning, samtliga koordinater (i SWEREF TM 99) och tidpunkter för verksamheten är det för prospekteringsarbeten viktigt att ange namn och nummer på undersökningstillståndet från Bergsstaten, vilket ämne som ska undersökas och vilken typ av undersökning som anmälan gäller. Om det är många borrpunkter kan koordinaterna presenteras dels på karta men också som en bilaga med koordinater eller i digitalt format som shp-fil.

Då terrängkörning ofta är sammankopplat med prospekteringsarbeten är det viktigt att ni anger om ni har generell dispens för terrängkörning (med eventuell beteckning) och hur ni planerar utföra prospekteringen samt eventuella transporter. Planerade färdvägar ska ritas ut på karta.

De kartor som skickas in ska vara en översiktskarta där man ser var i länet som prospekteringsarbetena utförs, gärna i förhållande till närmaste större ort. Detaljkartorna bör tydligt markera placering av arbetet och eventuell terrängkörning och samtidigt visa de natur- och kulturvärden som finns i området och som kan komma att påverkas. Det är extra viktigt att det finns en tydlig teckenförklaring och eller legend som förklarar vad de olika fälten betyder.

Vill du veta mer kan du läsa vidare på Länsstyrelsens hemsida under rubriken Åtgärd i naturmiljön.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.