Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Här rapporterar du som under älgjakten har fällt älgkalv på oregistrerad mark.

Vid rapporteringen anger du fälldatum, fastighetsbeteckning för den fastighet där älgkalven har fällts, samt om det är en kvigkalv eller tjurkalv. Du kan betala den statliga fällavgiften direkt i tjänsten via kort eller betala in via bankgiro.

Varje älgkalv rapporteras för sig. Du kan inte rapportera flera älgkalvar på en gång.