Rapportering av älgkalv på oregistrerad mark

Här rapporterar du som under älgjakten har fällt älgkalv på oregistrerad mark.

Vid rapporteringen anger du fälldatum, fastighetsbeteckning för den fastighet där älgkalven har fällts, samt om det är en kvigkalv eller tjurkalv. Du kan betala den statliga fällavgiften direkt i tjänsten via kort eller betala in via bankgiro.

Varje älgkalv rapporteras för sig. Du kan inte rapportera flera älgkalvar på en gång.