Registreringsanmälan pensions- och personalstiftelser

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Detta formulär används för att anmäla en pensions eller personalstiftelse för registrering i stiftelseregistret. Observera att flera av uppgifterna i formuläret ska styrkas med handling eller protokoll.

Handlingar och protokoll kan antingen bifogas elektroniskt eller sändas per post. Bifogas handlingar elektroniskt krävs att de är i PDF-format eller i TIF-format (inskannade dokument).

Anmälan om registrering ska skickas till länsstyrelsen i det län som är registreringsmyndighet för det län där stiftelsens styrelse/förvaltare/arbetsgivare har sitt säte. Om anmälan skickas in elektroniskt sorteras den in till rätt länsstyrelse automatiskt.

E-legitimation

För att skicka in din ansökan om registrering elektroniskt krävs e-legitimation.

Följande länsstyrelser är tillsyns- och registreringsmyndigheter:

1. Länsstyrelsen i Stockholms län för
Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands och Västmanlands län

2. Länsstyrelsen i Östergötlands län för
Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län

3. Länsstyrelsen i Skåne län för
Skåne, Kronobergs och Blekinge län

4. Länsstyrelsen i Västra Götalands län för
Västra Götalands och Hallands län

5. Länsstyrelsen i Dalarnas län för
Dalarnas, Värmlands, Örebro, och Gävleborgs län

6. Länsstyrelsen i Västernorrlands län för
Västernorrlands och Jämtlands län

7. Länsstyrelsen i Norrbottens län för
Norrbottens och Västerbottens län.