Rekvisition av beviljat bidrag till kulturmiljövård

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Här kan du som bidragsmottagare rekvirera ditt beviljade bidrag.
Huvudregeln är att utbetalning av bidragsmedel sker i efterskott, dvs när de åtgärder eller projekt som du beviljats bidrag för är färdigställda och godkända av Länsstyrelsen. Genomförda åtgärder ska redovisas, och om det behövs, besiktigas av Länsstyrelsen.

Skicka in din ansökan

För att kunna använda den här e-tjänsten för din rekvisition krävs att du har:

  • Bidragsärendets diarienummer
  • En personlig e-legitimation för signering. Om du inte har möjlighet till det måste du kontakta din länsstyrelse, se kontaktuppgifter i ditt bidragsbeslut.
  • Du som signerar rekvisitionen med personlig e-legitimation ska vara behörig firmatecknare eller ha fått en fullmakt.

Exempel på filer som behöver bifogas en rekvisition är fakturor, kvitton, kontoutdrag/kvittenser, behörighetsdokument och antikvarisk rapport. För ytterligare information se bidragsbeslutet. Filer kan bifogas ansökan i formaten PDF, TIF, DOC, DOCX, XLSX och JPEG.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.