Ansökan om bidrag till rovdjursavvisande stängsel (RAS)

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

I denna e-tjänst kan du ansöka om bidrag för rovdjursavvisande stängsel (RAS). Du kan ansöka om bidrag både för blockad mark inom jordbruket och oblockad mark. Tidigare har Jordbruksverket haft en e-tjänst för miljöinvestering för rovdjursavvisande stängsel för blockad mark. Företag kan även ansöka om stöd av mindre betydelse för bidrag upp till 80 procent, maximalt 5000 kronor, för till exempel inköp av elaggregat.

För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan så snabbt som möjligt behöver ansökan vara komplett. Det innebär att du behöver vara noga med att fylla i alla aktuella delar av ansökan och beskriva dem utförligt. I de fall Länsstyrelsen måste begära kompletteringar kommer handläggningstiden att bli längre.

Enligt 1 och 11 §§ viltskadeförordningen (2001:724) får Länsstyrelsen, i mån av tillgång på medel, lämna bidrag av statsmedel för åtgärder för att förebygga skada av vilt.
Enligt 15 § Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2018:5) får Länsstyrelsen fatta beslut om bidrag till åtgärder för att förebygga viltskador efter ansökan eller på länsstyrelsens eget initiativ.

Stängsel ska uppföras enligt Viltskadecenters rekommendationer för rovdjursavvisande stängsel (RAS) (öppnas i ny flik).

Spara ditt formulär på Mina sidor

Du har möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det. Vill du vill spara formuläret, gör du det via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.

Vid inloggning med e-legitimation hämtas dina företagsuppgifter från Bolagsverket, SCB och Skatteverket.
Läs mer på sidan Så här hämtas dina företagsuppgifter.