Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för övriga verksamheter

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Uppgifter som är extra viktiga för samråd om övriga verksamheter

Förutom standarduppgifter som verksamhetsutövare med kontaktuppgifter, län, fastighetsbeteckning, koordinater (i SWEREF TM 99) och tidpunkter för verksamheten är det för övriga verksamheter viktigt att det framgår vad det gäller samt varför, hur och när det genomförs.

Det är även viktigt att ange om åtgärden eller verksamheten påverkar något vattenområde. Markera platserna på kartan och ange vad som ska göras, hur det görs samt vilka försiktighetsåtgärder som vidtagits för att minimera påverkan. Åtgärder i vattenområden kan vara anmälningspliktig verksamhet som hanteras separat med en anmälningsavgift och annan handläggningstid.

Beskriv åtgärden enligt nedan:


  • Om väg ange längd, bredd och tillförda massor.

  • Om energiskogsodling ange gröda, areal, stängsling och typ av markberedning.

  • Om tävling och arrangemang ange ungefärligt deltagarantal, anordningar och hur området nyttjas.

  • Om upplag av massor ange yta och volym för tillförda och bortgrävda massor, typ av massor, om det är permanent eller tillfälligt, om de är förorenade och i så fall på vilket sätt.

  • Om anläggningsarbeten ange metod: grävning, sprängning, utfyllnad m.m.

De kartor som skickas in ska vara en översiktskarta där man ser vari länet som åtgärden ska göras, gärna i förhållande till närmaste större ort. Detaljkartorna bör tydligt markera placering och utbredning, samtidigt som de visar natur- och kulturvärden i området som kan komma att påverkas. Det är extra viktigt at det finns en tydlig teckenförklaring och/eller legend som förklarar vad de olika fälten betyder.

Vill du veta mer kan du läsa vidare på Länsstyrelsens hemsida under rubriken Åtgärd i naturmiljön.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.