Ansökan om tillstånd och dispens i skyddade områden

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Här kan du ansöka om tillstånd och dispens för åtgärder och aktiviteter inom naturområden som genom myndighetsbeslut är skyddade som: nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde, naturminne, beslutat biotopskyddsområde, landskapsbildskydd eller djur- och växtskyddsområde. Om åtgärden eller aktiviteten även berör ett Natura 2000-område kan ytterligare tillstånd behövas. Kontakta din Länsstyrelse för mer information.

Egna bilagor med beskrivning av åtgärden kan bifogas via e-tjänsten. I e-tjänsten måste du rita ut på karta var du ska utföra åtgärden, alternativt bifoga en egen karta.

Observera att samma åtgärd kan kräva flera olika dispenser och/ eller tillstånd utöver vad denna e-tjänst innefattar.

Inom Natura 2000 område kan en åtgärd kräva ett särskilt tillstånd och då krävs mer uppgifter än vad som efterfrågas i denna e-tjänst. Ta kontakt med aktuell länsstyrelse för eventuell bedömning av ett Natura 2000 tillstånd.

Om åtgärden som ska utföras kräver en dispens är ansökan avgiftsbelagd. Kontakta din länsstyrelse om du är osäker på om du behöver betala avgift. Se länsstyrelsespecifik websida för aktuell betalningsinformation.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.