Ansökan om skyddsjakt

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

I denna e-tjänst kan du ansöka om tillstånd till skyddsjakt. För att Länsstyrelsen ska kunna handlägga din ansökan så snabbt som möjligt behöver ansökan vara komplett. Det innebär att du behöver vara noga med att fylla i alla aktuella delar av ansökan och beskriva dem utförligt. En skyddsjakt ska alltid ses som en sista utväg när inga andra lämpliga lösningar har visat sig fungera.

Enligt jaktförordningen (1987:905) gäller följande förutsättningar för skyddsjakt
Om det inte finns någon annan lämplig lösning, och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde, får beslut om skyddsjakt meddelas
1. av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet eller av andra tvingande skäl som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön,
2. av hänsyn till flygsäkerheten,
3. för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom, eller
4. för att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana djur eller växter.

För skyddsjakt som sker på enskilds initiativ enligt jaktförordningens bilaga 4 behövs ingen ansökan om skyddsjakt.

I slutet av e-tjänsten finns det möjlighet att ladda upp bilagor till ansökan. Bilagor kan exempelvis utgöras av karta, bilder, fullmakt, besiktningsintyg eller utlåtande från sakkunnig.

Efter att du har skickat in formuläret får du möjlighet att spara/skriva ut en mottagningsbekräftelse. Notera att en påbörjad ansökan inte sparas i din webbläsare.

Spara ditt formulär på Mina sidor
Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.