Återrapport av skyddsjakt, användning av skyddsväst, åtgärder mot bäver eller dispens medföra vapen i terräng

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Med denna e-tjänst kan du återrapportera resultatet av ett beslut som du tidigare har fått från Länsstyrelsen. E-tjänsten möjliggör rapport från följande ärendetyper:
- Skyddsjakt.
- Användning av skyddsväst för hund.
- Rivning av bäverdamm/bävers boplats eller användning av slagfälla för bäver.
- Dispens för att medföra vapen vid färd med snöskoter i terräng i samband med renskötsel.

Du bör återrapportera även om ett beslut inte är utnyttjat. Det är viktigt att diarienummer/ärendenummer anges för det beslut som återrapportering sker. Det kommer i slutet av e-tjänsten vara möjligt att ladda upp eventuella bilagor till återrapporteringen.