Delrapport statsbidrag integration

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

En organisation, kommun eller ett kommunalförbund som tagit emot ersättning från länsstyrelsen ska lämna en eller flera delredovisningar av de utbetalda medlen samt en redovisning av vad medlen har använts till. Delredovisning lämnas vid den tidpunkt eller de tidpunkter som anges i bifallsbeslutet.

Delredovisningen skickas till länsstyrelsen i det egna länet, ha därför diarienummer, som du hittar i bifallsbeslutet för insatsen, tillgängligt. Delredovisningen innehåller ett flertal frågor och steg. För att underlätta ansökan, skriv din text i ett worddokument eller liknande och klistra sedan in texten i e-tjänsten. Det går inte att spara ansökan och komma tillbaka.