Ansökan om statsbidrag integration

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Kommuner, kommunalförbund och ideella organisationer kan ansöka om medel från länsstyrelserna inom integrationsområdet. Via den här e-tjänsten kan du lämna in en ansökan om §37, §37a och TIA-medel.

Ansökan innehåller ett flertal frågor och steg. För att underlätta ansökan, skriv din text i ett worddokument eller liknande och klistra sedan in texten i e-tjänsten. Det går inte att spara ansökan och komma tillbaka. Vid inskickandet av ansökan tilldelas du ett diarienummer som kan användas vid kontakt med Länsstyrelsen.

Observera att det för medlen (§37, §37a och TIA) och län råder olika sista ansökningsdatum. Ta reda vilka datum som är aktuella för ditt län. Ansökningar som inkommer utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Ansökan ska godkännas av firmatecknare i föreningen eller kommunen.
Använd bilaga Intyg firmatecknare (öppnas i ny flik) för att bekräfta din behörighet att lämna in ansökan.

Vid samverkan med andra kommuner eller organisationer inom ramen för insatsen ska ett samverkansintyg bifogas. Använd bilaga Intyg samverkanspart (öppnas i ny flik).

Ansökan ska fyllas i på svenska.