Slutrapport statsbidrag integration

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

En organisation, kommun eller ett kommunalförbund som tagit emot ersättning från länsstyrelsen ska lämna en slutredovisning av de utbetalda medlen samt en redovisning av vad medlen har använts till.

Slutredovisning av beviljade insatser ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Slutredovisningen skickas till länsstyrelsen i det egna länet, ha därför diarienummer, som du hittar i bifallsbeslutet för insatsen, tillgängligt. Slutredovisningen innehåller ett flertal frågor och steg. För att underlätta ansökan, skriv din text i ett worddokument eller liknande och klistra sedan in texten i e-tjänsten. Det går inte att spara ansökan och komma tillbaka.

Den som beviljats bidrag ska i efterhand även kunna svara på övriga eventuella uppföljningsfrågor om slutredovisningen som kan komma att ställas. Svaren ska komma in senast det datum som Länsstyrelsen anger.