Slutrapport statsbidrag integration

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

En organisation, kommun eller ett kommunalförbund som tagit emot ersättning från länsstyrelsen ska lämna en slutredovisning av de utbetalda medlen samt en redovisning av vad medlen har använts till.

Slutredovisning av beviljade insatser ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast två månader efter att insatsen avslutats. Slutredovisningen skickas till länsstyrelsen i det egna länet, ha därför diarienummer, som du hittar i bifallsbeslutet för insatsen, tillgängligt. Slutredovisningen innehåller ett flertal frågor och steg. För att underlätta ansökan, skriv din text i ett word-dokument eller liknande och klistra sedan in texten i e-tjänsten.

Den som beviljats bidrag ska i efterhand även kunna svara på övriga eventuella uppföljningsfrågor om slutredovisningen som kan komma att ställas. Svaren ska komma in senast det datum som Länsstyrelsen anger.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.