Granskning av kommunal strandskyddsdispens

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Här skickar du in kommunens beslut för strandskyddsdispens. Förutom handlingen med beslutet om strandskyddsdispens behöver du också uppge följande uppgifter:

  • Kommun
  • Fastighetsbeteckning
  • Kommunens ärendebeteckning för beslutet
  • Kommunens kontaktuppgifter
  • Sökandens kontaktuppgifter
  • Typ av åtgärd som kommunen gett dispens för

Beslutet om strandskyddsdispens med tillhörande bilagor ska bifogas i slutet av e-tjänsten.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.