Ansökan om tävling eller uppvisning på väg

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 4 månader innan tävlingen eller uppvisningen.

När ansökan har kommit in och aktuell avgift är betald kommer länsstyrelsen att påbörja hanteringen av er ansökan.

Avgift

  • Avgiften för tävling på väg i ett län är 2 900 kronor.
  • Avgiften för tävling på väg som berör flera län är 7 100 kronor.
  • Uppvisning är kostnadsfritt.

Krav på andra tillstånd

Andra tillstånd kan krävas, till exempel från Trafikverket, Polisen eller kommun.
Exempel på andra tillstånd kan vara:

  • tillstånd enligt ordningslagen om kringarrangemang från kommunen eller Polisen
  • upplåtelse av allmän väg från Trafikverket,
  • samrådsanmälan eller tillstånd särskilt för arrangemang som genomförs i reglerade naturområden (utöver ansökan om tävling/uppvisning på väg) från länsstyrelsen.

Dokument som ska bifogas

Uppgift om säkerhetsorganisation, sjuk- och olycksberedskap
Om enskild väg berörs

  • Medgivande från ägare till enskild väg
  • Uppgift om fastighetsägare, boende eller nyttjanderättsinnehavare och eventuella medgivande samt förslag på alternativa vägar eller en plan för hur dessa ska beredas möjlighet att nå sin målpunkt

Dokumentet måste vara i filformatet -PDF, TIF eller JPG.

Karta

Det finns möjlighet att använda kartfunktionen i tjänsten för en översiktskarta. Detaljkartor ska bifogas. Om du väljer att inte använda kartfunktionen i tjänsten behöver du bifoga:

  • En översiktskarta i lämplig skala
  • En detaljkarta för varje sträcka

Dokumentet måste vara i filformatet -PDF, TIF eller JPG.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.