Ansökan om tävling eller uppvisning på väg

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Ansökan ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 4 månader innan tävlingen eller uppvisningen.

När ansökan har kommit in och aktuell avgift är betald kommer länsstyrelsen att påbörja hanteringen av er ansökan.

Avgift

  • Avgiften för tävling på väg i ett län är 2 900 kronor.
  • Avgiften för tävling på väg som berör flera län är 7 100 kronor.
  • Uppvisning är kostnadsfritt.

Krav på andra tillstånd

Andra tillstånd kan krävas, till exempel från Trafikverket, Polisen eller kommun.
Exempel på andra tillstånd kan vara:

  • tillstånd enligt ordningslagen om kringarrangemang från kommunen eller Polisen
  • upplåtelse av allmän väg från Trafikverket,
  • samrådsanmälan eller tillstånd särskilt för arrangemang som genomförs i reglerade naturområden (utöver ansökan om tävling/uppvisning på väg) från länsstyrelsen.

Dokument som ska bifogas

Uppgift om säkerhetsorganisation, sjuk- och olycksberedskap
Om enskild väg berörs

  • Medgivande från ägare till enskild väg
  • Uppgift om fastighetsägare, boende eller nyttjanderättsinnehavare och eventuella medgivande samt förslag på alternativa vägar eller en plan för hur dessa ska beredas möjlighet att nå sin målpunkt

Dokumentet måste vara i filformatet -PDF, TIF, DOC, DOCX eller JPG.

Karta

Det finns möjlighet att använda kartfunktionen i tjänsten för en översiktskarta. Detaljkartor ska bifogas. Om du väljer att inte använda kartfunktionen i tjänsten behöver du bifoga:

  • En översiktskarta i lämplig skala
  • En detaljkarta för varje sträcka

Dokumentet måste vara i filformatet -PDF, TIF DOC, DOCX eller JPG.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senast arbetade med det.