Transport och hantering av avfall

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Transporter och annan hantering av avfall

Du kan läsa information om bestämmelser när du går vidare till formuläret.

Var ska ansökan eller anmälan lämnas?

Lämna din anmälan eller ansökan till länsstyrelsen i det län där verksamheten har sitt säte. Om din verksamhet finns på flera platser i Sverige behöver du bara lämna in en ansökan respektive anmälan per ”organisationsnummer. Anmälan och tillståndet gäller i hela Sverige.

Avgift

Du behöver betala in anmälnings- eller ansökningsavgiften innan vi kan påbörja handläggningen av ärendet. Betalning av avgiften går att göra via bankgiro eller direkt i e-tjänsten med kort. Uppgifter om hur man gör inbetalningen framkommer i formuläret. Du kan skriva ut handlingen sist i steget och spara som fakturaunderlag. Vi skickar ingen separat faktura.

Bifoga dokument

Yrkestrafiktillstånd, ADR-förarintyg och tankcertifikat kan du bifoga i formuläret genom ladda upp filer. Dessa dokument behöver främst redovisas för verksamheter som är transportföretag. Godkända filformat är PDF, TIF, TIFF, JPEG eller JPG.

Du får e-post

Tillståndet eller bekräftelsen av anmälan kommer att skickas till företaget på den uppgivna e-postadressen.

Om du är ansluten till Mina meddelanden kommer ditt besked skickas till din digitala brevlåda. Mer information om anslutning till Mina meddelnade finns på länsstyrelsernas webbplats.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.