Transport och hantering av avfall

Transporter och annan hantering av avfall

Anmälan eller ansökan lämnas till länsstyrelsen i det län där verksamheten har sitt säte. Anmälan och tillståndet gäller i hela Sverige. Det behövs ingen e-legitimation för att göra ansökan eller anmälan. Observera att e-tjänsten stängs efter 3 timmars inaktivitet.

Anmälnings- eller ansökningsavgiften ska vara inbetald till Länsstyrelsen innan vi kan påbörja handläggningen av ärendet. Betalning av ansökningsavgiften gör man direkt i e-tjänsten med kort eller via bankgiro. Uppgifter om hur man gör inbetalningen framkommer sist i formuläret. Ingen faktura kommer att skickas.

Yrkestrafiktillstånd, ADR-förarintyg och tankcertifikat kommer att kunna bifogas i ansökan genom uppladdning av filer. Man kan också skicka dessa per post. Dessa dokument behöver främst redovisas för verksamheter som är transportföretag.

Tillståndet eller bekräftelsen på anmälan kommer att skickas till företaget på den uppgivna adressen.

Om du är egenföretagare behöver du ge ditt samtycke för att uppgifterna ska publiceras i webregistret Kontrollera avfallstransportörer. Detta görs i formuläret. Du har möjlighet att återkalla ditt samtycke när som helst. De uppgifter som visas i webregistret är namn- och adressuppgifter, vad tillståndet gäller för, giltighetstid samt kommun där ditt företag har sitt säte. Personnummer publiceras inte.