Transport och hantering av avfall

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Transporter och annan hantering av avfall

Anmälan eller ansökan lämnas till länsstyrelsen i det län där verksamheten har sitt säte. Anmälan och tillståndet gäller i hela Sverige. Det behövs ingen e-legitimation för att göra ansökan eller anmälan. Observera att e-tjänsten stängs efter 3 timmars inaktivitet.

Anmälnings- eller ansökningsavgiften ska vara inbetald till Länsstyrelsen innan vi kan påbörja handläggningen av ärendet. Betalning av ansökningsavgiften gör man direkt i e-tjänsten med kort eller via bankgiro. Uppgifter om hur man gör inbetalningen framkommer sist i formuläret. Ingen faktura kommer att skickas.

Yrkestrafiktillstånd, ADR-förarintyg och tankcertifikat kommer att kunna bifogas i ansökan genom uppladdning av filer. Man kan också skicka dessa per post. Dessa dokument behöver främst redovisas för verksamheter som är transportföretag.

Tillståndet eller bekräftelsen på anmälan kommer att skickas till företaget på den uppgivna adressen.

Om du är egenföretagare behöver du ge ditt samtycke för att uppgifterna ska publiceras i webregistret Kontrollera avfallstransportörer. Detta görs i formuläret. Du har möjlighet att återkalla ditt samtycke när som helst. De uppgifter som visas i webregistret är namn- och adressuppgifter, vad tillståndet gäller för, giltighetstid samt kommun där ditt företag har sitt säte. Personnummer publiceras inte.

Om du är ansluten till Mina meddelanden kommer ditt besked skickas till din digitala brevlåda. Läs mer om anslutning till Mina meddelanden här.

Spara ditt formulär på Mina sidor
Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.