Transport och hantering av avfall

Transporter och annan hantering av avfall

Anmälan eller ansökan lämnas till länsstyrelsen i det län där verksamheten har sitt säte. Anmälan och tillståndet gäller i hela Sverige. Det behövs ingen e-legitimation för att göra ansökan eller anmälan. Observera att e-tjänsten stängs efter 3 timmars inaktivitet.

Anmälnings- eller ansökningsavgiften ska vara inbetald till Länsstyrelsen innan vi kan påbörja handläggningen av ärendet. Betalning av ansökningsavgiften gör man direkt i e-tjänsten med kort eller via bankgiro. Uppgifter om hur man gör inbetalningen framkommer sist i formuläret. Ingen faktura kommer att skickas.

Följande avgifter gäller

• Anmälan (alla typer enligt ovan): 250 kr

• Transporttillstånd för endast övrigt avfall: 1 350 kr

• Transporttillstånd för farligt avfall, med/utan övrigt avfall: 2 300 kr


Yrkestrafiktillstånd, ADR-förarintyg och tankcertifikat kommer att kunna bifogas i ansökan genom uppladdning av filer. Man kan också skicka dessa per post. Dessa dokument behöver främst redovisas för verksamheter som är transportföretag.

Tillståndet eller bekräftelsen på anmälan kommer att skickas till företaget på den uppgivna adressen.