Ansökan om dispens från terrängkörningsförbudet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Denna e-tjänst kan du använda för att ansöka om dispens för att få framföra motordrivet fordon i terräng på barmark eller i regleringsområde på snötäckt mark.

Observera att även om du beviljas dispens från terrängkörningsförbudet behöver du alltid markägarens tillstånd.

Observera att du kan behöva söka kompletterande tillstånd/dispenser. Om det gäller till exempel ett naturreservat behöver du ansöka om dispens enligt miljöbalken.

Var noga när du fyller i ansökan så att du fyller i alla delar. Lämnar du in en ofullständig ansökan måste du i regel komplettera den. Då förlängs tiden innan du får ett beslut.

För att Länstyrelsen ska kunna bedöma påverkan på naturmiljön måste du bifoga kartor som visar var du planerar att köra. Kartan ska innehålla minst en fastighetsbeteckning och vara i lämplig skala. Ofta är det lämpligt med både en översiktskarta och en detaljerad karta.

Söker du dispens av medicinska skäl behöver du även bifoga ett läkarintyg. Mer infomation om detta finns senare i e-tjänsten.

När du är klar och skickat in ansökan kommer den att automatiskt registreras i Länsstyrelsen system för hantering av ärenden.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Spara ditt formulär på Mina sidor

Om du vill ha möjlighet att spara ditt formulär under tiden du arbetar med det ska du logga in med din e-legitimation innan du går till formuläret. Därefter kan du när du vill spara formuläret via menyn längst upp till höger. Du når därefter formuläret på Mina sidor (öppnas i ny flik) hos länsstyrelserna där formuläret sparas i 14 dagar efter att du senaste arbetade med det.